04/04/2024

LIFE MareNatura - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

Στοχεύοντας στην αναχαίτιση των απειλών που αντιμετωπίζουν εννέα σημαντικά αλλά και ευάλωτα είδη της ελληνικής θαλάσσιας πανίδας (η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέττα και η πράσινη χελώνα, τα κητώδη φυσητήρας, φώκαινα, ζιφιός και κοινό δελφίνι, και τα θαλασσοπούλια μύχος της Μεσογείου και αιγαιόγλαρος), το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «LIFE MareNatura - Διατήρηση ειδών προτεραιότητας της θαλάσσιας μεγαπανίδας σε Ελλάδα και Ιταλία» ξεκίνησε τις δράσεις του τον Ιούλιο του 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2029. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η αποτελεσματική προστασία των ειδών αυτών και των θαλάσσιων βιοτόπων τους, μέσω της ανακήρυξης νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, που θα διευρύνουν το δίκτυο Natura 2000 της Ελλάδας. Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα θα συμβάλλει καθοριστικά στο να επιτύχει η Ελλάδα την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, που ορίζει ότι τουλάχιστον το 30% της θάλασσας και της ξηράς στην Ευρώπη πρέπει να τεθεί υπό καθεστώς προστασίας έως το 2030. Μια τέτοια προοπτική συνάδει απολύτως με τους στόχους του 9th OUR OCEAN CONFERENCE, που φιλοξενείται στην χώρα μας τον Απρίλιο 2024.

Το πρόγραμμα LIFE MareNatura, με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 11 εκ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλύψει μια εκτεταμένη θαλάσσια περιοχή από το Αιγαίο έως το Ιόνιο Πέλαγος και τη Νότια Αδριατική, αποτελώντας το μεγαλύτερο πρόγραμμα για την προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας που έχει εκπονηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

8.png

Το πρόγραμμα υλοποιείται από μια ευρεία κοινοπραξία από έμπειρους φορείς (ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους φορείς, περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιωτικές εταιρείες περιβαλλοντικών συμβούλων), με συντονιστή το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), ενώ βασικός εταίρος είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), φορέας υπεύθυνος για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Οι υπόλοιποι φορείς που συμμετέχουν είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΠΚ-ΜΦΙΚ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία για τη Μελέτη και την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (MOm), ο ΑΡΧΕΛΩΝ, η MEDASSET, η Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συμβούλων-NCC, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική Προστασία και Έρευνα (ISPRA), και η εταιρεία Waterproof Marine Consultancy Services. Επίσης, ειδικός συνεργάτης του έργου για θέματα πολιτικής είναι το The Green Tank.

July, August (2).png

Αρχικά, το πρόγραμμα θα καλύψει σημαντικά κενά γνώσης και οικολογικής πληροφορίας, ειδικά σε υπεράκτιες περιοχές που είναι υπομελετημένες και χρησιμοποιούνται για τροφοληψία, αναπαραγωγή ή ως μεταναστευτικοί διάδρομοι από τα είδη-στόχους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονες τεχνικές βιοπαρακολούθησης όπως τηλεμετρία (με χρήση δορυφορικών πομπών που θα τοποθετηθούν πάνω στα ζώα), οπτικές καταγραφές από πλωτά και εναέρια μέσα, καταγραφές με υδρόφωνα για τον ηχητικό εντοπισμό φαλαινών και δελφινιών, και ανίχνευση ειδών μέσω περιβαλλοντικού DNA, ώστε να προσδιοριστούν οι πιο σημαντικές περιοχές για τα είδη αυτά. Παράλληλα, θα γίνει σε όλη την περιοχή μελέτης χαρτογράφηση οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα είδη-στόχους, όπως η εμπορική αλιεία, η παραγωγή και μεταφορά ενέργειας, η τουριστική ανάπτυξη και η θαλάσσια κυκλοφορία. Συνδυάζοντας τα παραπάνω δεδομένα με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων χωροταξικού σχεδιασμού, θα οριστούν περιοχές που θα προταθούν για ένταξη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, επεκτείνοντας το υφιστάμενο δίκτυο και υλοποιώντας την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE MareNatura θα αναπτυχθεί ένα σύστημα για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών και των ειδών-στόχων μετά το πέρας του προγράμματος, που θα περιλαμβάνει εργαλεία έγκαιρης προειδοποίησης για την τακτική αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τους ώστε να λαμβάνονται άμεσα μέτρα προστασίας όταν υφίσταται ανάγκη.

July, August (3).png

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν δράσεις πολιτικής για τη βέλτιστη ενημέρωση και αποτελεσματική διάδραση με τις αρμόδιες αρχές, τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με ένα σύνολο δράσεων άσκησης πίεσης σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων, το πρόγραμμα θα στοχεύσει όχι μόνο στη θεσμοθέτηση νέων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, αλλά και στην εξασφάλιση επαρκών πόρων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Επίσης, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να κινητοποιήσει το κοινό, αλλά και συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

July, August.png

Ο συντονιστής του προγράμματος και ερευνητής του ΕΛΚΕΘΕ Δρ. Παναγιώτης Κασαπίδης, δήλωσε: «Σε μια εποχή με τεράστιες περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και αυξανόμενη επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων (υπεράκτια αιολικά πάρκων, εξορύξεις υδρογονανθράκων και μεταλλευμάτων, τουρισμός) σε σχετικά άθικτες θαλάσσιες περιοχές, το πρόγραμμα LIFE MareNatura φιλοδοξεί να προσφέρει ένα παράδειγμα ορθού χωροταξικού σχεδιασμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, βασισμένου σε στιβαρά επιστημονικά δεδομένα, για μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον»

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις και συνεντεύξεις επικοινωνήστε με: Δρ. Παναγιώτης Κασαπίδης, Ερευνητής, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, συντονιστής του προγράμματος LIFE MareNatura, (Τηλ.: 2810337718, email: kasapidi@hcmr.gr)

Co-funded by the European Union, NATURA 2000

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  16/05/2024

  Νωρίτερα από άλλες χρονιές άρχισε φέτος η ωοτοκία για τις θαλάσσιες χελώνες Καρέττα και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στους ωκεανούς προβληματίζουν

  Για πρώτη φορά, στα 40 χρόνια καταγραφών του ΑΡΧΕΛΩΝ, βρέθηκε στις 10 Μαΐου η πρώτη φωλιά θαλάσσιας χελώνας στον Κόλπο Λαγανά Ζακύθου. Επιβεβαιώνονται οι επιστημονικές προβλέψεις της μετακίνησης της περιόδου ωοτοκίας νωρίτερα την άνοιξη, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  14/05/2024

  Σώσε Χελώνες, Δες την Ελλάδα με Budget

  Σε τραβάει η ιδέα να πας σε πεντακάθαρες ελληνικές παραλίες και η ευκαιρία να κάνεις τη διαφορά; Ιούνιος και Σεπτέμβριος είναι οι τέλειοι μήνες για εθελοντισμό στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/05/2024

  Γιορτή της Χελώνας για παιδιά 2024: Ταξίδεψε με τις χελώνες στη Μεσόγειο!

  Σημειώστε την ημερομηνία! Το Σάββατο 18 Μαΐου στις 11:00, το Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους φίλους των θαλάσσιων χελωνών που θέλουν να γιορτάσουν, να εξερευνήσουν, να μάθουν, να παίξουν και να ταξιδέψουν μαγικά στη Μεσόγειο.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/05/2024

  Μια επιτυχημένη χρονιά για το Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Χελώνας

  Το Διεθνές Συμπόσιο Θαλάσσιας Χελώνας ολοκληρώθηκε θριαμβευτικά τον Μάρτιο στην Πατάγια της Ταϊλάνδης, με τον ΑΡΧΕΛΩΝ να συμμετέχει ενεργά.

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/04/2024

  Πρωινή βόλτα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ

  Ο κινηματογραφικός φακός του Στέφανου και της Μαρίας των SteΜa Journeys πέτυχε κάτι πολύ σπάνιο: μία θαλάσσια χελώνα Καρέττα να κάνει φωλιά το πρωί! Οι εθελοντές στα Χανιά ανέλαβαν δράση για την προστασία της.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  26/04/2024

  «Γεφυρώνοντας προσπάθειες τουρισμού και διατήρησης της φύσης», η παράπλευρη εκδήλωση του ΑΡΧΕΛΩΝ στο διεθνές συνέδριο Our Ocean, an Ocean of Potential

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είχε την τιμή να συμμετάσχει ενεργά στο συνέδριο, διοργανώνοντας μία συζήτηση για τον τουρισμό και τις προσπάθειες προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνου, του ομίλου GRECOTEL και εμπειρογνώμονες βιώσιμου τουρισμού.

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/04/2024

  Νέο! «Υποτροφίες» για πρακτική εμπειρία- άσκηση στα διεθνή περιβαλλοντικά προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Φέτος δίνεται η ευκαιρία να υποστηριχθεί η συμμετοχή μικρού αριθμού εθελοντών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις παραλίες ωοτοκίας καθώς και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής. Δείτε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ισχύουν για το 2024.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/04/2024

  Συντονισμός για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο: Τοπικές Αρχές και τουρισμός ενώνουν δυνάμεις

  Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έθιξε καίρια ζητήματα, όπως η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της Καρέττα. Δεδομένης της τουριστικής δραστηριότητας στις παραλίες ωοτοκίας, η ενεργή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των μέτρων κρίνεται απαραίτητη.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/04/2024

  «Τουρίστες και χελώνες;» Απλώνεται η περιβαλλοντική εκστρατεία ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα

  Στο δρόμο του αειφόρου τουρισμού στρατεύεται ξανά, μετά την πανδημία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στόχος της νέας εκστρατείας είναι να φθάσουν οι πληροφορίες για τον ορθό κώδικα συμπεριφοράς επισκεπτών σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας σε συνεργασία με τον τουριστικό τομέα.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  03/04/2024

  Οι πολίτες μας ενημερώνουν για εκβρασμούς θαλάσσιων χελωνών

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε την προσπάθεια καταγραφής των περιστατικών που νεκρές χελώνες ξεβράζονται στις ελληνικές ακτές από το 1992. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αύξηση στις καταγραφές αυτές που όμως μπορεί να οφείλεται στο ότι περισσότεροι συμπολίτες μας αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Μάθε περισσότερα…

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/03/2024

  Συμβάλλουμε στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας και της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών

  Στο παρελθόν, μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχαν στην διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών που εκδόθηκε το 1995 και σήμερα, στη συγγραφή του ανανεωμένου Εγχειριδίου Έρευνας και Προστασίας για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών, συμμετέχουν τρεις συνεργάτες του Συλλόγου.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  08/03/2024

  Τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς για το 2023

  Αυτά είναι τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς του ΑΡΧΕΛΩΝ για το 2023.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Η δυνατή εμπειρία του Frederique στο Κέντρο Διάσωσης

  Στον ΑΡΧΕΛΩΝ, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εργαστείς μαζί με καινούργιους ανθρώπους, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εθελοντισμού.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/02/2024

  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων ΑΡΧΕΛΩΝ 2023: Υπάρχουν και καλά νέα!

  Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοικτή ετήσια Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της δράσης του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!