Ανίχνευση στίγματος μέσω δορυφορικών πομπών

Οι δράσεις μας

Δορυφορικοί πομποί

Τη διετία 2018-2020 ομάδα έμπειρων ερευνητών του ΑΡΧΕΛΩΝ τοποθέτησε δορυφορικούς πομπούς σε θηλυκές χελώνες, προκειμένου να διερευνηθεί πού πηγαίνουν οι χελώνες στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα από διαδοχικές ωοτοκίες καθώς και σε ποιες περιοχές της Μεσογείου μεταναστεύουν μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Περιοχή εφαρμογής της πρώτης αυτής έρευνας ήταν ο νότιος Κυπαρισσιακός κόλπος.

Οι εργασίες άρχισαν τον Ιούνιο του 2018 με την τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε 9 θηλυκές χελώνες που έκαναν φωλιά και οι διαδρομές τους φαίνονται στον πρώτο χάρτη, παρακάτω. Τον Ιούνιο του 2019 τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε άλλες 12 χελώνες που έκαναν φωλιά και οι διαδρομές τους φαίνονται στον δεύτερο χάρτη. Σημειώστε ότι κάθε πομπός εκπέμπει μέχρι να ξεκολλήσει από το καβούκι της χελώνας, το πολύ για 2 χρόνια.

Τη διετία 2020-2022 η τοποθέτηση δορυφορικών πομπών εστιάζει σε αρσενικές χελώνες, προκειμένου να διερευνηθεί αν παραμένουν σε περιοχές ωοτοκίας των θηλυκών ή αν διαβιούν σε άλλες περιοχές που ίσως χρειάζονται προστασία. Περιοχές εφαρμογής της έρευνας αυτής είναι ο Αμβρακικός κόλπος (περιοχή διατροφής) και ο Κόλπος της Κυπαρισσίας (περιοχή αναπαραγωγής).

Τον Οκτώβριο του 2020 η ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ τοποθέτησε δορυφορικούς πομπούς σε 3 αρσενικές χελώνες στον Αμβρακικό κόλπο. Το καλοκαίρι του 2021 τοποθετήθηκαν δορυφορικοί πομποί σε 5 ακόμη χελώνες στον Αμβρακικό. Οι διαδρομές τους φαίνονται στον τρίτο χάρτη παρακάτω.

Το κοινωφελές Ίδρυμα MAVA Foundation που εδρεύει στην Ελβετία χρηματοδότησε την παρούσα έρευνα του ΑΡΧΕΛΩΝ στο πλαίσιο του προγράμματος «Διατήρηση θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου».

  1. 2020-2022
  2. 2019
  3. 2018

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!