Πρακτική άσκηση και ευκαιρίες έρευνας

Γίνε εθελοντής

Πρακτική άσκηση και ευκαιρίες έρευνας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ έχει μακρόχρονη εμπειρία συνεργασίας με πολλά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο για τη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων. Η δυνατότητα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές/ σπουδαστές ή/ και σε πτυχιούχους/ αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να αποκτήσουν σχετική εμπειρία.

Ειδικά για φοιτητές/σπουδαστές ή/ και πτυχιούχους/ αποφοίτους Εκπαιδευτικών Οργανισμών που εδρεύουν στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης σε 4 πρακτικές ασκήσεις διαθέσιμες στα προγράμματά μας. Τα άτομα που θα αναλάβουν να κάνουν πρακτική άσκηση εκπαιδεύονται από έμπειρα στελέχη του ΑΡΧΕΛΩΝ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης από Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα υπάρχουν εθελοντικές εισφορές συμμετοχής ανάλογα με το είδος τους, που αναφέρονται στον Γενικό Πίνακα όλων των προγραμμάτων, κατηγοριών και εισφορών. Επισημαίνεται ότι αυτοί που θα επιλέγουν, θα συμμετέχουν στα κοινά καθήκοντα των προγραμμάτων όπως και οι υπόλοιποι full-time εθελοντές. Επίσης, άτομα με εμπειρία που συμμετέχουν για 8 εβδομάδες ή περισσότερο σε πρακτική άσκηση στα παραπάνω θέματα, είναι δυνατόν, μετά από συνεννόηση, να αναλάβουν καθήκοντα Υπεύθυνου πεδίου.

Να σημειωθεί ότι αδημοσίευτα δεδομένα από τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ δεν μπορούν να συλλεχθούν ή να χρησιμοποιηθούν για προσωπικές εργασίες.

Περιβαλλοντική εργασία πεδίου

Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βιολογικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και εμπειρίας στην εργασία πεδίου και την επικοινωνία. Γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες στους Ερευνητικούς Σταθμούς του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, τον Λακωνικό Κόλπο, την Κορώνη, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, τον κόλπο της Μεσσαράς και τον Αμβρακικό κόλπο.

Μάθε περισσότερα

Περιβαλλοντική ενημέρωση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία, τις ξεναγήσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις για το κοινό σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες, τη φύση, το περιβάλλον, την βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, τον Λακωνικό Κόλπο,την Κορώνη το Ρέθυμνο, τα Χανιά, και τον κόλπο της Μεσσαράς.

Μάθε περισσότερα

Εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δράσεις στο Κέντρο Διάσωσης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία, τις ξεναγήσεις, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση εκπαιδευτικών δράσεων για τις θαλάσσιες χελώνες, τη φύση και το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Γίνεται στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής.

Μάθε περισσότερα

Πρόγραμμα Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης στο Κέντρο Διάσωσης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην περίθαλψη θαλάσσιων χελωνών, επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού και καταγραφή δεδομένων. Γίνεται στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής.

Μάθε περισσότερα
Γίνε εθελοντής

Ευκαιρίες για έρευνα

Στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ δίνονται δυνατότητες για έρευνα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ή μεταδιδακτορικών ερευνητών, η οποία πρέπει να οργανωθεί κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους ως εθελοντές. Μόνον εθελοντές προηγούμενων ετών στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ μπορούν να υποβάλλουν πρόταση έρευνας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 15η Μαρτίου κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες για έρευνα προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών θα βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για μεταδιδακτορική έρευνα υπάρχουν εδώ.

Για την υποβολή ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί είτε το Παράρτημα για φοιτητές ή το Παράρτημα για μεταδιδακτορικούς και να σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με την πρόταση στο volunteers@archelon.gr. Αν υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, αυτές θα πρέπει να απευθυνθούν επίσης στο volunteers@archelon.gr

Θα απαντήσουμε σχετικά με την πορεία της αίτησής σας μέσα σε 2 εβδομάδες.

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!