11/01/2016

Νέα κατηγοριοποίηση της IUCN για την Καρέττα στη Μεσόγειο: η μακρόχρονη προστασία αποδίδει

nea-kathgoriopoihsh-ths-iucn-gia-thn-karetta-sth-mesogeio-h-makroxronh-prostasia-apodidei-IMGP0107.jpg

Επειδή ο νέος χαρακτηρισμός μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνείες και λανθασμένα συμπεράσματα, πρέπει εξηγηθεί τί ακριβώς σημαίνει. Σύμφωνα με τα νέα κριτήρια της IUCN, η κατηγοριοποίηση των ειδών γίνεται πλέον με βάση τον «επικείμενο κίνδυνο εξαφάνισής τους». Έτσι τα είδη που εντάσσονται στην κατηγορία «Μειωμένης Ανησυχίας» (LC-Least Concern) δεν συνεπάγεται ότι είναι ασφαλή ούτε ότι δεν πρέπει να προστατεύονται αλλά ότι «δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης εφόσον διατηρούνται οι ίδιες συνθήκες». Για την ακρίβεια παραθέτουμε κατά λέξη τον ορισμό της IUCN στην αγγλική: “The category Least Concern is applied to taxa that do not qualify (and are not close to qualifying) as threatened or Near Threatened. It is important to emphasize that "least concern" simply means that, in terms of extinction risk, these species are of lesser concern than species in other threat categories. It does not imply that these species are of no conservation concern”.

Σημειώνεται ότι η κατηγοριοποίηση της IUCN σύμφωνα με τα νέα κριτήρια έχει συγκριτική αξία μεταξύ των ειδών. Έτσι, ένα μακρόβιο είδος όπως η Καρέττα με πολλές παραλίες ωοτοκίας στη Μεσόγειο, σε ορισμένες από τις οποίες παρουσιάζεται σημαντική αύξηση φωλιών λόγω των μακροχρόνιων μέτρων προστασίας, όπως π.χ. στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διατρέχει «άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης», σε αντίθεση με άλλα είδη που έχουν μικρή γεωγραφική εξάπλωση ή ιδιαίτερα μικρούς πληθυσμούς ή πληθυσμούς με ραγδαία πτωτική τάση. Επίσης σημειώνεται ότι η νέα κατηγοριοποίηση της IUCN δεν περιγράφει τις απειλές που αντιμετωπίζει ένα είδος ούτε την πλήρη κατάσταση του πληθυσμού του, ούτε την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας, αλλά επικεντρώνεται στην προοπτική βιωσιμότητάς του στο άμεσο μέλλον κυρίως μέσω της γεωγραφικής κατανομής και της πληθυσμιακής τάσης του.

Επομένως η νέα κατηγοριοποίηση της Καρέττα στη Μεσόγειο στην ουσία αντανακλά την επιτυχία των μακροχρόνιων μέτρων προστασίας που πάρθηκαν και που θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συμβάσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινωνίες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Θαλάσσιες Χελώνες της IUCN, σε σχετική ανακοίνωσή της (βλ. συνημμένο) διευκρινίζει ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι αποτέλεσμα της σχετικά καλής κατάστασης διατήρησης που χαίρει σήμερα το είδος στη Μεσόγειο και που οφείλεται στις σημαντικές δράσεις προστασίας που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Περαιτέρω διευκρινίζει ότι ο πληθυσμός της Μεσογείου πρέπει να θεωρείται ως «εξαρτώμενος από τα μέτρα προστασίας» (conservation dependent) και ενδεχόμενη μείωση ή διακοπή των μέτρων προστασίας μπορεί να αποβεί καταστροφική. Τέλος ξεκαθαρίζει ότι οι πληθυσμοί της Καρέττα στη Μεσόγειο πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται καθόσον η κατάσταση διατήρησής τους θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και προς τούτο απαιτούνται νεώτερα και έγκυρα στοιχεία. Ακολουθεί (σε μετάφραση) η πλήρης ανακοίνωση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τις Θαλάσσιες Χελώνες της IUCN (για την πρωτότυπη ανακοίνωση πατήστε εδώ).

Η νέα κατηγοριοποίηση της IUCN για την Καρέττα (Caretta caretta) είναι πλέον διαθέσιμη online (http://www.iucnredlist.org/details/3897/0)

Η αξιολόγηση έγινε από την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τις Θαλάσσιες Χελώνες της IUCN, ένα διεθνές δίκτυο ειδικών για τις θαλάσσιες χελώνες. Αυτό είναι το δεύτερο είδος θαλάσσιας χελώνας (μετά τη Δερματοχελώνα, Dermochelys coriacea) που αξιολογείται σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της IUCN. Οι αξιολογήσεις που έγιναν σε περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ πιο σημαντικές όσον αφορά την λήψη μέτρων προστασίας σε σχέση με την αξιολόγηση που έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά για είδη με ευρεία εξάπλωση όπως οι θαλάσσιες χελώνες.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χελώνα Καρέττα είναι πλέον «Τρωτό» είδος. Οι δέκα περιφερειακοί πληθυσμοί της Καρέττα αξιολογήθηκαν από «Κρισίμως Κινδυνεύοντες» έως «Μειωμένης Ανησυχίας» τονίζοντας στις περισσότερες περιπτώσεις, την αλλαγή από την κατηγορία «Κινδυνεύον», στην οποία βρισκόταν το είδος παγκοσμίως από το 1996. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη χρήση του παγκόσμιου καταλόγου των απειλούμενων ειδών της IUCN ως γενική κατεύθυνση για τη λήψη μέτρων προστασίας, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα όσον αφορά αυτόν τον κατάλογο για να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες σχετικά με την κατάσταση των περιφερειακών πληθυσμών της Καρέττα, οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί ως «Σχεδόν Απειλούμενοι» ή «Μειωμένης Ανησυχίας».

Ο κατάλογος των απειλούμενων ειδών της IUCN και τα κριτήρια του αποτελούν μία προσέγγιση για την αξιολόγηση και σύγκριση της κατάστασης προστασίας μεταξύ πολύ διαφορετικών ειδών, με σκοπό την αναγνώριση ειδών και περιφερειακών πληθυσμών που αντιμετωπίζουν άμεσο ή υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης παγκοσμίως με βάση προηγούμενες, τωρινές και αναμενόμενες μελλοντικές συνθήκες και ανθρωπογενείς παράγοντες.

Οι περιφερειακοί πληθυσμοί της Καρέττα που πρόσφατα αξιολογήθηκαν ως «Σχεδόν Απειλούμενοι» ή «Μειωμένης Ανησυχίας» δείχνουν ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν διατρέχουν άμεσο ή υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης. Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση τους βασίζεται στην τωρινή τους κατάσταση η οποία λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, εκ των οποίων τα περισσότερα είχαν διάρκεια πάνω από μια δεκαετία. Έτσι, η τωρινή κατάσταση αυτών των περιφερειακών πληθυσμών στην ουσία αποτελεί μέτρο επιτυχίας προηγούμενων προσπαθειών προστασίας. Γι’ αυτό το λόγο, αυτοί οι πληθυσμοί πρέπει να θεωρούνται ως εξαρτώμενοι από τα μέτρα προστασίας. Κάθε μείωση των υφιστάμενων μέτρων προστασίας μπορεί να είναι καταστροφική. Πράγματι οι τωρινοί χαρακτηρισμοί των ορισμένων περιφερειακών πληθυσμών της Καρέττα ως «Σχεδόν Απειλούμενων» και «Μειωμένης Ανησυχίας» οφείλονται εξολοκλήρου στις μακροχρόνιες προσπάθειες προστασίας και έτσι έπαψαν να χαρακτηρίζονται ως «Τρωτοί», «Κινδυνεύοντες» και «Κρισίμως Κινδυνεύοντες». Επιπλέον, μέσα σε έναν περιφερειακό πληθυσμό με χαρακτηρισμό «Σχεδόν Απειλούμενος» ή «Μειωμένης Ανησυχίας» μπορεί να υπάρχουν υποπληθυσμοί που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

Οι αξιολογήσεις των απειλούμενων ειδών ενημερώνονται τακτικά έτσι ώστε να εμπεριέχουν τα πιο πρόσφατα και έγκυρα στοιχεία και ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός της Καρέττα μπορεί να αλλάξει με τον καιρό. Όλοι οι περιφερειακοί πληθυσμοί της Καρεττα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούνται και να μελετώνται περαιτέρω, έτσι ώστε οι στρατηγικές προστασίας και οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται να ανταποκρίνονται σε ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές. Οι αξιολογήσεις της IUCN για τα απειλούμενα είδη είναι περισσότερο αναφορικού παρά συμβουλευτικού χαρακτήρα και προκειμένου να αποφασιστούν επαρκείς πολιτικές προστασίας σε περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, απαιτούνται διαφορετικού τύπου αξιολογήσεις. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ως σήμερα, όλοι οι περιφερειακοί πληθυσμοί της Καρέττα χρήζουν εντατικών μέτρων προστασίας ώστε να βελτιώσουν ή να διατηρήσουν την τρέχουσα κατάσταση τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  22/09/2023

  Κοινή ανακοίνωση για την κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ευρώπη

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/09/2023

  Ευκαιρία εργασίας: Συνεργάτης για θέματα τουρισμού

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για θέματα τουρισμού

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/09/2023

  Ο Λίλο μας, η μικρή πρασινοχελώνα, τα κατάφερε!

  Τον Νοέμβριο του 2021 μία μικρή Πράσινη θαλάσσια χελώνα έφτασε στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ με πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εντατικής θεραπείας, μία Τετάρτη τον Σεπτέμβριο του 2023 πήρε επιτέλους εξιτήριο και επέστρεψε στην θάλασσα!

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Οι αφύσικες καταστροφές να γίνουν μάθημα για κλιματικά ανθεκτική Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Η Σταδιακή Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/09/2023

  Πίσω στα θρανία και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Το μοναδικό νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων, αυτή τη φορά κλείνοντας θέση στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αυτοί που σώζουν τα τραυματισμένα άγρια ζώα στην Ελλάδα ( νέο βίντεο)

  Βρέθηκε τραυματισμένο άγριο ζώο, οτιδήποτε από αρκούδα, αετό, μικροπούλια μέχρι θαλάσσια χελώνα, φώκια, δελφίνι; Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα περιθάλψουν. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ετοίμασε ένα βίντεο, όπου οι άνθρωποι της περίθαλψης μιλούν γι΄αυτό που τους παρακινεί και συνεχίζουν…

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πρίν λίγες μέρες. Λάτρης της φύσης, της θάλασσας και των βουνών, βοήθησε στη δημιουργία του τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/08/2023

  Παγκόσμιο ρεκόρ 37 χρόνων αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα στη Ζάκυνθο – Αυξημένος φέτος ο αριθμός στις φωλιές

  Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της φετινής ομάδας παρακολούθησης της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο, ανακοινώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Με βάση τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις του, ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατάφερε να πιστοποιήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ καταγεγραμμένης ωοτοκίας για χελώνες Καρέττα.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  07/08/2023

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα: Δεν τις αγγίζουμε! Δεν τις ταΐζουμε!

  Όπως είναι γνωστό 35 νέα περιστατικά επίθεσης θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους έχουν ήδη καταγραφεί κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο και προστίθενται στον ήδη μακρύ κατάλογο των 200 περίπου καταγεγραμμένων περιστατικών, όπως αυτά έχουν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα καλοκαίρια στα μητρώα του Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  01/08/2023

  Συνέντευξη με μια εθελόντρια: Lea Heinen, Κέντρο Διάσωσης

  Η Lea μοιράζεται την εμπειρία της ως εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ: «Νομίζω ότι όταν μια χελώνα αρχίζει να τρώει μετά από ένα μήνα προσπάθειας, όταν μπορείς να δεις τη βελτίωση ή την επούλωση ενός τραυματισμού μιας χελώνας και όταν μια χελώνα επιστρέφει πίσω στη θάλασσα, στο φυσικό της περιβάλλον, στο σπίτι της - τότε ξέρεις ότι πράγματι σώζεις τις χελώνες».

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/07/2023

  Παιδικός Διαγωνισμός Παραλίας 2023: Φτιάξε το δικό σου χελωνάκι με φυσικά υλικά και στείλε μας φωτογραφία!

  Βοήθησέ μας να μεταδώσουμε το μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών σχηματίζοντας τα δικά σου θαλάσσια χελωνάκια με φυσικά υλικά που θα βρεις στην παραλία. Άμμος, πέτρες, βότσαλα, κοχύλια, φύκια, ξυλαράκια και ότι άλλο έχεις στη διάθεσή σου μπορούν να μεταμορφωθούν με λίγη φαντασία! Τράβηξε μια φωτογραφία το έργο σου και στείλε την στον Διαγωνισμό Παραλίας του ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  18/07/2023

  Ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο

  Tην προηγούμενη εβδομάδα οι εταίροι του έργου «Διατήρηση των θαλασσίων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου» συναντήθηκαν για την 9η Συνεδρίαση της Καθοδηγητικής Επιτροπής. Η συνάντηση έγινε στον Κυπαρισσιακό Κόλπο στην Ελλάδα στις 4 και 5 Ιουλίου και οργανώθηκε από το SPA/RAC και τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/07/2023

  Ειδική προσφορά για τους ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ εθελοντές: Έλα τώρα ξανά μαζί μας για 2 χελωνο-εβδομάδες!

  Είναι καιρός να έρθεις ξανά στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, ακόμηκι αν έχεις μόνο 2ή 3 εβδομάδες διαθέσιμες. Η προσφορά ισχύει για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2023. Κάνε αίτηση μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα και δες περισσότερα για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες οι θέσεις.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  30/06/2023

  Εκδήλωση λήξης του έργου για τις Οργανώσεις Περίθαλψης Άγριων Ζώων

  Στις 9 Ιουνίου 2023, η Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς φιλοξένησε την εκδήλωση λήξης του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα».

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!