ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Θέσεις Υπεύθυνων & Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2023.

Στη Ζάκυνθο, τον Κυπαρισσιακό κόλπο, τη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη υλοποιούνται κάθε χρόνο οργανωμένα προγράμματα εθελοντισμού που αφορούν την καταγραφή και προστασία της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στα προγράμματα συμμετέχουν εκπαιδευμένοι εθελοντές/ ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων είναι η κύρια μέριμνα και ευθύνη των Υπευθύνων (Project Managers – με 12μηνη πλήρη απασχόληση) και των Βοηθών (Project Assistants - 6μηνη πλήρη απασχόληση).

Οι θέσεις Υπευθύνων (Project Μanagers) αφορούν συνεργάτες 12μηνης πλήρους απασχόλησης με δυνατότητα επέκτασης.

Οι Υπεύθυνοι χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα εργασίας των παραπάνω με ελαστικό ωράριο και συχνές μετακινήσεις, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για τουλάχιστον 6 μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) στην περιοχή ευθύνης τους.

Η περιοχή ευθύνης κάθε Υπευθύνου είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και οι θέσεις θα καθοριστούν επακριβώς κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Για τις θέσεις Υπεύθυνων (Project Μanagers) είναι απαραίτητα τα εξής:

 • Πτυχίο εκπαίδευσης / επαγγελματικής κατάρτισης σχετικό με (ενδεικτική λίστα):

 • Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

 • Εργασιακή εμπειρία (όχι απαραίτητα στον κλάδο)

 • Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

 • Θα εκτιμηθεί η προηγούμενη συμμετοχή σε προγράμματα για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Τα κύρια καθήκοντα του Υπεύθυνου (Project Μanager) περιλαμβάνουν:

 • Εκτέλεση και συντονισμό του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και προϋπολογισμό

 • Οικονομική διαχείριση σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης (διαχείριση υλικού οικονομικής ενίσχυσης και τήρηση ταμείου)

 • Διαχείριση, εμψύχωση και αξιολόγηση εποχικού προσωπικού και εθελοντών

 • Παραλαβή και έλεγχο όλων των σχετικών αναφορών και βάσεων δεδομένων

 • Σύνταξη αναφορών, απολογισμού, αξιολόγησης και στοχοθεσίας του προγράμματος/ των προγραμμάτων της περιοχής ευθύνης του

 • Παρακολούθηση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

 • Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών και εξοπλισμού

 • Ανάπτυξη συνεργασιών και διοργάνωση εκδηλώσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές και τα τοπικά ΜΜΕ

 • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων και φύλλων κατανομής χρόνου

 • Συστηματική συλλογή και αποστολή υλικού επικοινωνίας (φωτογραφίες, πληροφορίες, βίντεο) για συγγραφή άρθρων, δελτίων τύπου

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

 • Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων

 • Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

Οι θέσεις Βοηθών (Project Assistants) αφορούν συνεργάτες 6μηνης απασχόλησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) με δυνατότητα επέκτασης, για την υποστήριξη των Υπεύθυνων (Project manager). Οι Βοηθοί αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας συγκεκριμένα από τα καθήκοντα που έχει αναλάβει ο Υπεύθυνος (βλέπε σημείο 2) ανάλογα με τις ανάγκες των προγραμμάτων της συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας.

 

Οι Βοηθοί θα πρέπει να έχουν δυνατότητα συχνών μετακινήσεων, καθώς και δυνατότητα διαμονής και εργασίας για 6 μήνες στην περιοχή ευθύνης τους, που μπορεί να είναι τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε μία από τις παρακάτω γεωγραφικές ενότητες: Ζάκυνθος, Κυπαρισσιακός κόλπος, Νότια Πελοπόννησος, Κρήτη και θα καθοριστεί κατά την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Το επιθυμητό προφίλ υποψηφίων για τις θέσεις των Βοηθών (Project Assistants) είναι:

 • Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια εκπαίδευσης/ επαγγελματικής κατάρτισης σχετικής με (ενδεικτική λίστα):

 • Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Βιολογία, Περιβάλλον, Επιστήμες της Θάλασσας, Γεωπονία, Ιχθυολογία, Τουριστικά επαγγέλματα, Ψυχολογία, Επικοινωνία, Κοινωνιολογία, κ.ά.

 • Γνώσεις Η/Υ (MS Office)

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Δίπλωμα αυτοκινήτου - έμπειρος οδηγός

 • Να έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα εθελοντισμού ή δράσεις για το περιβάλλον για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι Βοηθοί χρειάζεται να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και το περιβάλλον και να μπορούν να αναλάβουν ευθύνες. Χρειάζεται να είναι αξιόπιστοι, να έχουν αποδεδειγμένα οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα. Επίσης είναι σημαντικό να μπορούν να επικοινωνούν σωστά στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα από διάφορες εθνικότητες αλλά και με τις τοπικές αρχές.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει επίσης:

 • Διαμονή στις κατασκηνώσεις των ερευνητικών σταθμών

 • Αναλυτική κατάρτιση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ

 Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις περιοχές προγραμμάτων και την ιστορία του ΑΡΧΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με σύντομη επιστολή στα αγγλικά και ελληνικά, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν και θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι να αναλάβουν τις θέσεις αυτές  στο apply@archelon.gr

αναγράφοντας έναν από τους Κωδικούς (ΥΠ-Πεδίου ή ΒΟΗ-Πεδίου) στο Θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος. Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικά δεδομένα.

 

Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι την κάλυψη των θέσεων.

Η επιλογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Ιανουαρίου

 

 

Navigation

Social Media