23/02/2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, εν όψει της ρύθμισης του πεδίου του εθελοντισμού και των ΜΚΟ

Προέρχομαι από τον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και συγκεκριμένα από τον σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Μεταφέρω την μεγάλη πολυετή εμπειρία μας 1) στη διαχείριση μεγάλου αριθμού εθελοντών για μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα περίπου 500 εθελοντές, ετησίως, κυρίως από χώρες του εξωτερικού και για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων συμμετοχής σε προγράμματα πεδίου, 2) στη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και 3) στη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατά τόπους φορείς και οργανισμούς.

Η κοινωνία των πολιτών εκπροσωπεί αξίες δεν αντιπροσωπεύει άτομα. Η αντιπροσώπευση δεν χαρακτηρίζει τις ΜΚΟ. Οι εθελοντές δεν αντιπροσωπεύονται από τρίτους και σε όποιο χώρο και να δραστηριοποιηθούν ενεργούν, άμεσα χωρίς εκπροσώπους και ενδιάμεσους. Δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος μίας οργάνωσης ή ο αριθμός των μελών της, αλλά σημασία έχει η αφοσίωσή τους στον σκοπό τους.

Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει πλέον κοινός προσανατολισμός της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της στην αυτοδέσμευση, την αυτορρύθμιση, την διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και στον προσδιορισμό κοινών αρχών πολιτικής και πρακτικών.

Αναγνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία έχουν ζωτική σημασία για τη χρηστή διοίκηση, είτε στις κυβερνήσεις, είτε στους δημόσιους οργανισμούς, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στους μη κυβερνητικούς - κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για τους λόγους αυτούς, έχουμε προωθήσει σαν Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς, τον χάρτη αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης, τον οποίο ονομάσαμε, με το χαρακτηριστικό τίτλο, «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» (δηλαδή, Αρχές Προσήλωσης Όλων μας στην Ποιότητα Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρετώντας τους Σκοπούς μας)

Επίσης μία άλλη ομάδα οργανώσεων προωθεί αντίστοιχη διεθνή χάρτα λογοδοσίας, αυτοδέσμευσης και διαφάνειας. Επίσης εμείς στην Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς, έχουμε μελετήσει, εδώ και 4 χρόνια, όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις τους και έχουμε συντάξει ένα κείμενο προτάσεων, το οποίο και θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και μετά την ολοκλήρωσή της, το καταθέσαμε, στην βουλή των ελλήνων, στα κόμματα, σε οργανισμούς, σε συνέδρια και ημερίδες.

Οι προτάσεις λοιπόν αυτές είναι οι παρακάτω :

 1. Πολιτεία και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Η ανάγκη μιας συνολικής ρύθμισης της σχέσης μεταξύ Πολιτείας και ΜΚΟ. Ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ και η Καμπάνια για το Σύνταγμα και τους θεσμούς, διαπιστώνει την ανάγκη ρύθμισης των σχέσεων του εθελοντισμού και των ΜΚΟ με το κράτος, με σεβασμό προς την κοινωνία πολιτών ως χώρου ελευθερίας, αυτοδέσμευσης, ανεξαρτησίας και αλληλεγγύης. Η ρύθμιση μπορεί να προέρχεται είτε από τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών διά μέσου αυτοδέσμευσης είτε από το κράτος-πολιτεία ή ταυτόχρονα και από τους δύο. Μια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας – κυβέρνησης θα αξιολογηθεί από τις ΜΚΟ και την Καμπάνια με θετικό πνεύμα, στο πλαίσιο διαβούλευσης, την οποία θεωρούμε αυτονόητη. Το αίτημα για μια σύγχρονη συνταγματική πρόβλεψη διατηρεί την αξία του. Η παρέμβαση μας αυτή αφορά αποκλειστικά στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΚΟ, ανεξαρτήτως τομέα και πεδίου δράσης.

 2. Οικονομικές διαστάσεις της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Λιγότερη γραφειοκρατία - περισσότερη αποτελεσματικότητα - διαφάνεια και πληροφόρηση. Σημαντικότατη κρίνεται η αλλαγή της Φορολογικής αντιμετώπισης των ΜΚΟ. Η κατοχύρωση του μη εμπορικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, ρύθμιση ζητημάτων ΦΠΑ, ρύθμιση ζητημάτων οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των ΜΚΟ, με παράλληλη απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, είναι μερικά από τα πιο καυτά προβλήματα, ενώ βελτίωση μηχανισμών χρηματοδότησης-εκταμίευσης είναι απαραίτητη. Είναι επιτακτική η προώθηση αρχών διαφάνειας και κοινής δέσμευσης μεταξύ φορέων του Δημοσίου και φορέων των ΜΚΟ, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με καθορισμό πολυδύναμων κριτηρίων επιλογής ΜΚΟ, στη βάση προτύπων, μετά από διαβούλευση ανά τομέα, με παράλληλη αξιολόγηση εκτέλεσης έργου και τέλος με κοινωνική – δημόσια λογοδοσία.

Ακόμα θεωρούμε ζήτημα αρχής την παροχή επίσημων αναλυτικών πληροφοριών για τις δημόσιες/ ευρωπαϊκές ενισχύσεις προς τις ΜΚΟ, καθώς και την σύνταξη ετήσιας κρατικής απολογιστικής και οικονομικής αναφοράς για τη δράση των ΜΚΟ και τη σχέση τους με το Κράτος προκειμένου να προστατευθεί και ο χώρος των ΜΚΟ αλλά και η πολιτεία απο την υποψία αθέμιτων συναλλαγών. Η θεσμοθέτηση της σύναψης συνεργασιών μέσω προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων εκτέλεσης έργου κρίνεται αναγκαία, αφου έτσι κι αλλιώς γίνεται αλλά κινείται συχνά σε ασαφές πλαίσιο δημιουργώντας προβλήματα και αιτιάσεις αδιαφανούς λειτουργίας. Δυνητικοί συνεργάτες μπορούν να είναι συσσωματώσεις φορέων τρίτου τομέα, όπως δευτεροβάθμιες ή και τριτοβάθμιες δομές, οργανισμοί - ομπρέλλα, συλλογικά σώματα, τοπικά – περιφερειακά δίκτυα κ.τ.λ. ή με επιμέρους ΜΚΟ. Πολύτιμη επίσης μπορεί να αποβεί η ενδυνάμωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την προώθηση ρυθμίσεων ενώ η βελτίωση του Νόμου περί χορηγιών θα συμβάλει στην αναγκαία απεξάρτηση του χώρου των ΜΚΟ από κρατικές επιχορηγήσεις. Παράλληλα το καθεστώς των δωρεών χρήζει συνολικής αντιμετώπισης. Τέλος η ύπαρξη ιδιωτικής ή δημόσιας τραπεζικής πίστης (δανειοδότηση) για εκτέλεση έργου, κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, θα ήταν ένα δίκαιο και σημαντικό εργαλειο για την αναβάθμιση του χώρου

 1. Οργανωτικές διαστάσεις της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Η σημασία του Εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός αποτελεί κεντρική ιδέα της Κοινωνίας των Πολιτών. Σχετίζεται με την αφιλοκερδή υπηρεσία ευρύτερων κοινωνικών σκοπών, προς όφελος της κοινωνίας, της φύσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ουσιαστικά για την παροχή κινήτρων και εκπαιδευτικών μέτρων, που αποβλέπουν στην προώθηση του εθελοντισμού ενώ παράλληλα θα πρέπει να απαλειφθούν φαινόμενα κακόβουλης αντιμετώπισης του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα η κατοχύρωση του δικαιώματος των ΜΚΟ να απασχολούν εθελοντές για τις δράσεις τους και συνεπώς να τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης από την εργατική νομοθεσία για το τμήμα της εθελοντικά προσφερόμενης εργασίας και μόνο, είναι υψηλής προτειραιότητας. Επίσης είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η εθελοντική εργασία πρέπει να προσφέρεται με πρόνοια ασφάλισης έναντι ατυχημάτων υγείας και ζωής, η δε ασφάλιση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα είναι ευθύνη της Διοίκησης κάθε ΜΚΟ. Η ασφάλιση πρέπει να είναι όμως υποχρεωτική.

 2. Διαβούλευση μεταξύ Κράτους και ΜΚΟ Πλαίσιο - Διαφάνεια Αποτελεί στοιχείο προοδευτικής διακυβέρνησης οι κρατικές αρχές και τα όργανα της διοίκησης και ΟΤΑ, αιρετά ή μη και οποιασδήποτε βαθμίδας, να προβαίνουν στη διεξαγωγή διαβούλευσης με φορείς του Τρίτου Τομέα. Eπίσης, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή του Κανονισμού της Βουλής ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ΜΚΟ κατά λόγο αρμοδιότητας από τις Επιτροπές της Βουλής. Η συναφής αποστολή της ΟΚΕ μπορεί να ενισχυθεί, όσον αφορά τη συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η Κατάρτιση Ενιαίου Μητρώου Φορέων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλη τη Δημόσια διοίκηση με δεσμευτικό χρονικό όριο δημιουργίας του μητρώου θα επιλύσει πολλά προβλήματα. Προϋποθέτει τον καθορισμό της διαδικασίας εμπλουτισμού – επικαιροποίησης του μητρώου καθώς και διατύπωση των κριτηρίων εγγραφής στο μητρώο. Τέλος το μητρώο πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους τους Έλληνες πολίτες. Εκ παραλλήλου η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ΕΕ) για τις δράσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας με τις ΜΚΟ, θα βοηθήσει στην εμπέδωση καλών πρακτικών. Η μόνιμη και διαρκής διαδικτυακή επικοινωνία της Πολιτείας με την Κοινωνία των Πολιτών με ευθύνη αρμοδίου οργάνου και δυνατότητα παροχής ενιαίας πληροφόρησης για όλες τις διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ΜΚΟ θα συμβάλει καθοριστικά στην καλή συνεργασία και διαφάνεια Τέλος προτείνεται η δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις ΜΚΟ, ή ρητή υπαγωγή του χώρου των ΜΚΟ σε μια από τις υφιστάμενες Επιτροπές. Η Κ.Ε. θα ασχολείται με τα θεσμικά ζητήματα και θα συστηματοποιεί τη διαβούλευση ανά τομέα ενδιαφέροντος.

 3. Προτάσεις για τη διαχείριση των ανωτέρω θεμάτων Περαιτέρω επισημάνσεις : Είναι αναγκαία η υιοθέτηση μίας ενιαίας πολιτικής για τη ρύθμιση των ανωτέρω, με γνώμονα τη σαφή οριοθέτηση των σχέσεων κράτους και ΜΚΟ και συνεπώς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργανώσεων. Επίσης, προτείνεται η μελέτη για την κατοχύρωση της νομικής υπόστασης των ΜΚΟ αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή πρακτική.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ :

Θεωρούμε αναγκαία, σε πρώτη φάση, τη λήψη των παρακάτω μέτρων :

Α) Κατοχύρωση της νομικής υπόστασης των ΜΚΟ, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός σταθερού πλαισίου σχέσεων πολιτείας και ΜΚΟ. Β) Ρύθμιση της φορολογικής αντιμετώπισης των ΜΚΟ καθώς και ζητημάτων οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου τους. Γ) Επέκταση της χρήσης κριτηρίων και καθιέρωση προτύπων προγραμματικών συμβάσεων για το σύνολο των χρηματοδοτήσεων φορέων του τρίτου τομέα και των ΜΚΟ. Δ) Κατοχύρωση από την εργασιακή νομοθεσία, του δικαιώματος των ΜΚΟ να απασχολούν εθελοντές στις δράσεις τους. Η εθελοντική εργασία πρέπει να έχει υποχρεωτικά ασφάλιση έναντι ατυχημάτων υγείας και ζωής. Ε) Δημιουργία ενός ενιαίου Μητρώου για όλα τα Υπουργεία με δεσμευτικά : το χρονικό όριο δημιουργίας του, τον καθορισμό της διαδικασίας επικαιροποίησής του, τη διατύπωση των κριτηρίων εγγραφής στο μητρώο. Στ) Βάσει νόμου, διεξαγωγή διαβούλευσης των κρατικών αρχών και των ΟΤΑ με ΜΚΟ και άλλους φορείς του Τρίτου Τομέα, σε τομείς όπου οι Οργανώσεις έχουν γνώση και εμπειρία και αποδεδειγμένη παρουσία. Ζ) Μόνιμη και διαρκής διαδικτυακή επικοινωνία της Πολιτείας με την Κοινωνία των Πολιτών με ευθύνη αρμοδίου οργάνου, με δυνατότητα παροχής ενιαίας πληροφόρησης για όλες τις διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ΜΚΟ. Σύνταξη ετήσιου απολογισμού για τη συνεργασία των ΜΚΟ με το κράτος.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ραΐσης Νικόλας Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας χελώνας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/02/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες στους Ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας

  Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων, αυτών των ευάλωτων περιοχών του πλανήτη που αποτελούν καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, αλλά και για πολλά άλλα είδη άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και οι θαλάσσιες χελώνες.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  24/01/2024

  Γιατί τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι διεθνή;

  Τα προγράμματα προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ οργανώνονται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών που φθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως την Ν.Κορέα, την Αυστραλία και την Κολομβία. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πεδίο ή των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και στις οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαμένουν οι εθελοντές, είναι απαραίτητη για τα προγράμματα.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/01/2024

  Κοινό ΔΤ: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Επιταχύνοντας την Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Η δημοσιοποίηση της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης να διευρύνει, έστω και μεταβατικά, την εκτός σχεδίου δόμηση έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις – πράγμα αξιοσημείωτο για σχέδιο νόμου που δεν έχει καν ακόμα δημοσιευθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας είναι αντίθετο στην περαιτέρω οικοπεδοποίηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανεξέλεγκτη και άναρχη διεύρυνση των οικισμών.

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/01/2024

  Ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες με δεξαμενές και εντυπωσιακά παλιά βαγόνια τρένου έχει στήσει εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

  Χελώνες συνδεδεμένες με φιάλες ορού ή μπανταρισμένες με επιδέσμους, δεξαμενές περίθαλψης και δεξαμενές αποκατάστασης με ειδικό περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, θερμοκήπια ανάρρωσης, αλλά και… ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ!

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/01/2024

  Θέσεις Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/01/2024

  Τι έγινε στον κόσμο του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2023;

  Παγκόσμιο ρεκόρ αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα και 40 χρόνια δράσης ΑΡΧΕΛΩΝ για την προστασία της χελώνας είναι κάποιες στιγμές που γιορτάσαμε φέτος όλοι μαζί. Τι έγινε λοιπόν στον κόσμο του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2023;

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/12/2023

  Η ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον δίνει νόημα στη ζωή μας

  «Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μια ευκαιρία, όχι μόνο για τα ζώα και το οικοσύστημα, αλλά και για μας τους ίδιους που συμμετέχουμε στο Σύλλογο και για την κοινωνία μέσα στην οποία δρούμε». Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μιλά για την προσπάθεια που κάνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ αλλά και για το τι ελπίζει ότι θα φέρει το αύριο.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/12/2023

  19 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν από την Ελληνική Κυβέρνηση να μην συναινέσει σε αλλαγή του καθεστώτος προστασίας του λύκου στην Ευρώπη

  Οι συνυπογράφουσες 19 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόταση που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μείωση του προστατευτικού καθεστώτος του λύκου στη Σύμβαση της Βέρνης και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να απορρίψει την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/12/2023

  Σαράντα χρόνια μετά: Ο κόσμος του ΑΡΧΕΛΩΝ σήμερα

  Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου δίνει το στίγμα του ΑΡΧΕΛΩΝ σήμερα. «Στις καθημερινές μας δραστηριότητες συναντάμε, εκτός από πολλές χελώνες, και πάρα πολλούς ανθρώπους που βοήθησαν και βοηθούν.. Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν όλοι όσοι εργάζονται και εκπροσωπούν το σύλλογο εκεί έξω, στα εύκολα και τα δύσκολα »

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/12/2023

  Ευχές από επώνυμους «χελωνάδες» του εξωτερικού!

  Συνεργάτες και μέλη της επιστημονικής κοινότητας από όλον τον κόσμο στέλνουν το μήνυμά τους για τα 40 χρόνια ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  14/12/2023

  Το παρελθόν έχει αξία αν γίνει φάρος που φωτίζει στο μέλλον

  Ο Θωμάς Αράπης, Πρόεδρος του ΑΡΧΕΛΩΝ και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου μιλάει για την ποιότητα και τις αξίες, και τους ανθρώπους που σημάδεψαν τη δημιουργία και την μετέπειτα δράση του ΑΡΧΕΛΩΝ. «Ο Δημήτρης Μαργαριτούλης μας έμαθε όχι μόνο τη μεθοδολογία για την καταγραφή και προστασία των χελωνών αλλά και τι θα πει οργάνωση καθηκόντων, ευθύνη, συλλογικότητα, αξιολόγηση, συνεργασία» αναφέρει.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/12/2023

  Σημειώσεις μίας εθελόντριας (Μέρος 2): Τα τραύματα στο κεφάλι είναι πιο συχνά από όσο νομίζετε

  Η Jessica έγινε εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ για 6 εβδομάδες το 2023 και μιλά για όσα έμαθε φροντίζοντας θαλάσσιες χελώνες με τραυματισμούς στο κεφάλι που προκαλούνται από ανθρώπους.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/12/2023

  Σημειώσεις μίας εθελόντριας (Μέρος 1): Η Jessica Van Damme βρέθηκε στο Κέντρο Διάσωσης

  «Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου υπήρχαν περισσότερες από 30 τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες που νοσηλεύονταν στο Κέντρο Διάσωσης. Επτά από αυτές απελευθερώθηκαν επιτυχώς, αλλά, κατά την ίδια περίοδο, υπήρξαν πέντε νέες αφίξεις – όλες χελώνες με ανθρωπογενή τραύματα. Εμείς, οι άνθρωποι, είμαστε η μεγαλύτερη απειλή για αυτές!», γράφει η Jessica.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  30/11/2023

  Καλοκαίρι 2024: Έλα ξανά και ανάλαβε ευθύνες στα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας!

  Η συμμετοχή ή η επιστροφή στα προγράμματα προστασίας θαλάσσιας χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ ως Υπεύθυνος Πεδίου θα σου δώσει την ευκαιρία να ηγηθείς συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να εκπαιδεύσεις και να βοηθήσεις άλλους εθελοντές. Αυτές οι θέσεις παρέχουν υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας στη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και βελτίωση στις επικοινωνιακές και ηγετικές δεξιότητες. Βιάσου και κάνε αίτηση τώρα! Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός έμπειρων και εξειδικευμένων εθελοντών επιλέγονται σαν Υπεύθυνοι Πεδίου σε κάθε πρόγραμμα.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/11/2023

  Δημιουργία της «Συμμαχίας για τον Αμβρακικό»

  Όραμα της Συμμαχίας αποτελεί η ανάδειξη της μοναδικής οικολογικής αξίας και της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Αμβρακικού, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση, αποκατάσταση και προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητάς του, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα!

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!