23/02/2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ της ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων, εν όψει της ρύθμισης του πεδίου του εθελοντισμού και των ΜΚΟ

Προέρχομαι από τον χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και συγκεκριμένα από τον σύλλογο ΑΡΧΕΛΩΝ για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Μεταφέρω την μεγάλη πολυετή εμπειρία μας 1) στη διαχείριση μεγάλου αριθμού εθελοντών για μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα περίπου 500 εθελοντές, ετησίως, κυρίως από χώρες του εξωτερικού και για διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων συμμετοχής σε προγράμματα πεδίου, 2) στη διαχείριση διοικητικών και οικονομικών θεμάτων και 3) στη συνεργασία μας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους κατά τόπους φορείς και οργανισμούς.

Η κοινωνία των πολιτών εκπροσωπεί αξίες δεν αντιπροσωπεύει άτομα. Η αντιπροσώπευση δεν χαρακτηρίζει τις ΜΚΟ. Οι εθελοντές δεν αντιπροσωπεύονται από τρίτους και σε όποιο χώρο και να δραστηριοποιηθούν ενεργούν, άμεσα χωρίς εκπροσώπους και ενδιάμεσους. Δεν έχει καμία σημασία το μέγεθος μίας οργάνωσης ή ο αριθμός των μελών της, αλλά σημασία έχει η αφοσίωσή τους στον σκοπό τους.

Εδώ και πολύ καιρό υπάρχει πλέον κοινός προσανατολισμός της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της στην αυτοδέσμευση, την αυτορρύθμιση, την διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και στον προσδιορισμό κοινών αρχών πολιτικής και πρακτικών.

Αναγνωρίζουμε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία έχουν ζωτική σημασία για τη χρηστή διοίκηση, είτε στις κυβερνήσεις, είτε στους δημόσιους οργανισμούς, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στους μη κυβερνητικούς - κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Για τους λόγους αυτούς, έχουμε προωθήσει σαν Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς, τον χάρτη αυτοδέσμευσης και αυτορρύθμισης, τον οποίο ονομάσαμε, με το χαρακτηριστικό τίτλο, «ΑΠΟΠΛΟΥΣ» (δηλαδή, Αρχές Προσήλωσης Όλων μας στην Ποιότητα Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρετώντας τους Σκοπούς μας)

Επίσης μία άλλη ομάδα οργανώσεων προωθεί αντίστοιχη διεθνή χάρτα λογοδοσίας, αυτοδέσμευσης και διαφάνειας. Επίσης εμείς στην Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς, έχουμε μελετήσει, εδώ και 4 χρόνια, όλα τα προβλήματα τα σχετικά με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις τους και έχουμε συντάξει ένα κείμενο προτάσεων, το οποίο και θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση και μετά την ολοκλήρωσή της, το καταθέσαμε, στην βουλή των ελλήνων, στα κόμματα, σε οργανισμούς, σε συνέδρια και ημερίδες.

Οι προτάσεις λοιπόν αυτές είναι οι παρακάτω :

 1. Πολιτεία και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Η ανάγκη μιας συνολικής ρύθμισης της σχέσης μεταξύ Πολιτείας και ΜΚΟ. Ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ και η Καμπάνια για το Σύνταγμα και τους θεσμούς, διαπιστώνει την ανάγκη ρύθμισης των σχέσεων του εθελοντισμού και των ΜΚΟ με το κράτος, με σεβασμό προς την κοινωνία πολιτών ως χώρου ελευθερίας, αυτοδέσμευσης, ανεξαρτησίας και αλληλεγγύης. Η ρύθμιση μπορεί να προέρχεται είτε από τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών διά μέσου αυτοδέσμευσης είτε από το κράτος-πολιτεία ή ταυτόχρονα και από τους δύο. Μια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής πολιτείας – κυβέρνησης θα αξιολογηθεί από τις ΜΚΟ και την Καμπάνια με θετικό πνεύμα, στο πλαίσιο διαβούλευσης, την οποία θεωρούμε αυτονόητη. Το αίτημα για μια σύγχρονη συνταγματική πρόβλεψη διατηρεί την αξία του. Η παρέμβαση μας αυτή αφορά αποκλειστικά στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΚΟ, ανεξαρτήτως τομέα και πεδίου δράσης.

 2. Οικονομικές διαστάσεις της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Λιγότερη γραφειοκρατία - περισσότερη αποτελεσματικότητα - διαφάνεια και πληροφόρηση. Σημαντικότατη κρίνεται η αλλαγή της Φορολογικής αντιμετώπισης των ΜΚΟ. Η κατοχύρωση του μη εμπορικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους, ρύθμιση ζητημάτων ΦΠΑ, ρύθμιση ζητημάτων οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των ΜΚΟ, με παράλληλη απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών, είναι μερικά από τα πιο καυτά προβλήματα, ενώ βελτίωση μηχανισμών χρηματοδότησης-εκταμίευσης είναι απαραίτητη. Είναι επιτακτική η προώθηση αρχών διαφάνειας και κοινής δέσμευσης μεταξύ φορέων του Δημοσίου και φορέων των ΜΚΟ, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης με καθορισμό πολυδύναμων κριτηρίων επιλογής ΜΚΟ, στη βάση προτύπων, μετά από διαβούλευση ανά τομέα, με παράλληλη αξιολόγηση εκτέλεσης έργου και τέλος με κοινωνική – δημόσια λογοδοσία.

Ακόμα θεωρούμε ζήτημα αρχής την παροχή επίσημων αναλυτικών πληροφοριών για τις δημόσιες/ ευρωπαϊκές ενισχύσεις προς τις ΜΚΟ, καθώς και την σύνταξη ετήσιας κρατικής απολογιστικής και οικονομικής αναφοράς για τη δράση των ΜΚΟ και τη σχέση τους με το Κράτος προκειμένου να προστατευθεί και ο χώρος των ΜΚΟ αλλά και η πολιτεία απο την υποψία αθέμιτων συναλλαγών. Η θεσμοθέτηση της σύναψης συνεργασιών μέσω προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων εκτέλεσης έργου κρίνεται αναγκαία, αφου έτσι κι αλλιώς γίνεται αλλά κινείται συχνά σε ασαφές πλαίσιο δημιουργώντας προβλήματα και αιτιάσεις αδιαφανούς λειτουργίας. Δυνητικοί συνεργάτες μπορούν να είναι συσσωματώσεις φορέων τρίτου τομέα, όπως δευτεροβάθμιες ή και τριτοβάθμιες δομές, οργανισμοί - ομπρέλλα, συλλογικά σώματα, τοπικά – περιφερειακά δίκτυα κ.τ.λ. ή με επιμέρους ΜΚΟ. Πολύτιμη επίσης μπορεί να αποβεί η ενδυνάμωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την προώθηση ρυθμίσεων ενώ η βελτίωση του Νόμου περί χορηγιών θα συμβάλει στην αναγκαία απεξάρτηση του χώρου των ΜΚΟ από κρατικές επιχορηγήσεις. Παράλληλα το καθεστώς των δωρεών χρήζει συνολικής αντιμετώπισης. Τέλος η ύπαρξη ιδιωτικής ή δημόσιας τραπεζικής πίστης (δανειοδότηση) για εκτέλεση έργου, κατά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας, θα ήταν ένα δίκαιο και σημαντικό εργαλειο για την αναβάθμιση του χώρου

 1. Οργανωτικές διαστάσεις της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Η σημασία του Εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός αποτελεί κεντρική ιδέα της Κοινωνίας των Πολιτών. Σχετίζεται με την αφιλοκερδή υπηρεσία ευρύτερων κοινωνικών σκοπών, προς όφελος της κοινωνίας, της φύσης και του πολιτισμού, χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει ουσιαστικά για την παροχή κινήτρων και εκπαιδευτικών μέτρων, που αποβλέπουν στην προώθηση του εθελοντισμού ενώ παράλληλα θα πρέπει να απαλειφθούν φαινόμενα κακόβουλης αντιμετώπισης του εθελοντισμού. Ταυτόχρονα η κατοχύρωση του δικαιώματος των ΜΚΟ να απασχολούν εθελοντές για τις δράσεις τους και συνεπώς να τυγχάνουν ειδικής αντιμετώπισης από την εργατική νομοθεσία για το τμήμα της εθελοντικά προσφερόμενης εργασίας και μόνο, είναι υψηλής προτειραιότητας. Επίσης είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι η εθελοντική εργασία πρέπει να προσφέρεται με πρόνοια ασφάλισης έναντι ατυχημάτων υγείας και ζωής, η δε ασφάλιση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα είναι ευθύνη της Διοίκησης κάθε ΜΚΟ. Η ασφάλιση πρέπει να είναι όμως υποχρεωτική.

 2. Διαβούλευση μεταξύ Κράτους και ΜΚΟ Πλαίσιο - Διαφάνεια Αποτελεί στοιχείο προοδευτικής διακυβέρνησης οι κρατικές αρχές και τα όργανα της διοίκησης και ΟΤΑ, αιρετά ή μη και οποιασδήποτε βαθμίδας, να προβαίνουν στη διεξαγωγή διαβούλευσης με φορείς του Τρίτου Τομέα. Eπίσης, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή του Κανονισμού της Βουλής ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ΜΚΟ κατά λόγο αρμοδιότητας από τις Επιτροπές της Βουλής. Η συναφής αποστολή της ΟΚΕ μπορεί να ενισχυθεί, όσον αφορά τη συμβολή της Κοινωνίας των Πολιτών. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η Κατάρτιση Ενιαίου Μητρώου Φορέων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η δημιουργία ενός ενιαίου μητρώου για όλη τη Δημόσια διοίκηση με δεσμευτικό χρονικό όριο δημιουργίας του μητρώου θα επιλύσει πολλά προβλήματα. Προϋποθέτει τον καθορισμό της διαδικασίας εμπλουτισμού – επικαιροποίησης του μητρώου καθώς και διατύπωση των κριτηρίων εγγραφής στο μητρώο. Τέλος το μητρώο πρέπει να είναι προσβάσιμο από όλους τους Έλληνες πολίτες. Εκ παραλλήλου η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ΕΕ) για τις δράσεις και τις δυνατότητες συνεργασίας με τις ΜΚΟ, θα βοηθήσει στην εμπέδωση καλών πρακτικών. Η μόνιμη και διαρκής διαδικτυακή επικοινωνία της Πολιτείας με την Κοινωνία των Πολιτών με ευθύνη αρμοδίου οργάνου και δυνατότητα παροχής ενιαίας πληροφόρησης για όλες τις διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ΜΚΟ θα συμβάλει καθοριστικά στην καλή συνεργασία και διαφάνεια Τέλος προτείνεται η δημιουργία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις ΜΚΟ, ή ρητή υπαγωγή του χώρου των ΜΚΟ σε μια από τις υφιστάμενες Επιτροπές. Η Κ.Ε. θα ασχολείται με τα θεσμικά ζητήματα και θα συστηματοποιεί τη διαβούλευση ανά τομέα ενδιαφέροντος.

 3. Προτάσεις για τη διαχείριση των ανωτέρω θεμάτων Περαιτέρω επισημάνσεις : Είναι αναγκαία η υιοθέτηση μίας ενιαίας πολιτικής για τη ρύθμιση των ανωτέρω, με γνώμονα τη σαφή οριοθέτηση των σχέσεων κράτους και ΜΚΟ και συνεπώς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργανώσεων. Επίσης, προτείνεται η μελέτη για την κατοχύρωση της νομικής υπόστασης των ΜΚΟ αξιοποιώντας και την Ευρωπαϊκή πρακτική.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ :

Θεωρούμε αναγκαία, σε πρώτη φάση, τη λήψη των παρακάτω μέτρων :

Α) Κατοχύρωση της νομικής υπόστασης των ΜΚΟ, που με τη σειρά της θα συμβάλει στην οικοδόμηση ενός σταθερού πλαισίου σχέσεων πολιτείας και ΜΚΟ. Β) Ρύθμιση της φορολογικής αντιμετώπισης των ΜΚΟ καθώς και ζητημάτων οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου τους. Γ) Επέκταση της χρήσης κριτηρίων και καθιέρωση προτύπων προγραμματικών συμβάσεων για το σύνολο των χρηματοδοτήσεων φορέων του τρίτου τομέα και των ΜΚΟ. Δ) Κατοχύρωση από την εργασιακή νομοθεσία, του δικαιώματος των ΜΚΟ να απασχολούν εθελοντές στις δράσεις τους. Η εθελοντική εργασία πρέπει να έχει υποχρεωτικά ασφάλιση έναντι ατυχημάτων υγείας και ζωής. Ε) Δημιουργία ενός ενιαίου Μητρώου για όλα τα Υπουργεία με δεσμευτικά : το χρονικό όριο δημιουργίας του, τον καθορισμό της διαδικασίας επικαιροποίησής του, τη διατύπωση των κριτηρίων εγγραφής στο μητρώο. Στ) Βάσει νόμου, διεξαγωγή διαβούλευσης των κρατικών αρχών και των ΟΤΑ με ΜΚΟ και άλλους φορείς του Τρίτου Τομέα, σε τομείς όπου οι Οργανώσεις έχουν γνώση και εμπειρία και αποδεδειγμένη παρουσία. Ζ) Μόνιμη και διαρκής διαδικτυακή επικοινωνία της Πολιτείας με την Κοινωνία των Πολιτών με ευθύνη αρμοδίου οργάνου, με δυνατότητα παροχής ενιαίας πληροφόρησης για όλες τις διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις και τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ΜΚΟ. Σύνταξη ετήσιου απολογισμού για τη συνεργασία των ΜΚΟ με το κράτος.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ραΐσης Νικόλας Καμπάνια των ΜΚΟ για το Σύνταγμα και τους Θεσμούς ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας χελώνας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/09/2023

  Ευκαιρία εργασίας: Συνεργάτης για θέματα τουρισμού

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για θέματα τουρισμού

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/09/2023

  Ο Λίλο μας, η μικρή πρασινοχελώνα, τα κατάφερε!

  Τον Νοέμβριο του 2021 μία μικρή Πράσινη θαλάσσια χελώνα έφτασε στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ με πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εντατικής θεραπείας, μία Τετάρτη τον Σεπτέμβριο του 2023 πήρε επιτέλους εξιτήριο και επέστρεψε στην θάλασσα!

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Οι αφύσικες καταστροφές να γίνουν μάθημα για κλιματικά ανθεκτική Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Η Σταδιακή Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/09/2023

  Πίσω στα θρανία και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Το μοναδικό νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων, αυτή τη φορά κλείνοντας θέση στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αυτοί που σώζουν τα τραυματισμένα άγρια ζώα στην Ελλάδα ( νέο βίντεο)

  Βρέθηκε τραυματισμένο άγριο ζώο, οτιδήποτε από αρκούδα, αετό, μικροπούλια μέχρι θαλάσσια χελώνα, φώκια, δελφίνι; Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα περιθάλψουν. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ετοίμασε ένα βίντεο, όπου οι άνθρωποι της περίθαλψης μιλούν γι΄αυτό που τους παρακινεί και συνεχίζουν…

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πρίν λίγες μέρες. Λάτρης της φύσης, της θάλασσας και των βουνών, βοήθησε στη δημιουργία του τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/08/2023

  Παγκόσμιο ρεκόρ 37 χρόνων αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα στη Ζάκυνθο – Αυξημένος φέτος ο αριθμός στις φωλιές

  Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της φετινής ομάδας παρακολούθησης της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο, ανακοινώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Με βάση τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις του, ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατάφερε να πιστοποιήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ καταγεγραμμένης ωοτοκίας για χελώνες Καρέττα.

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  07/08/2023

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα: Δεν τις αγγίζουμε! Δεν τις ταΐζουμε!

  Όπως είναι γνωστό 35 νέα περιστατικά επίθεσης θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους έχουν ήδη καταγραφεί κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο και προστίθενται στον ήδη μακρύ κατάλογο των 200 περίπου καταγεγραμμένων περιστατικών, όπως αυτά έχουν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα καλοκαίρια στα μητρώα του Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  01/08/2023

  Συνέντευξη με μια εθελόντρια: Lea Heinen, Κέντρο Διάσωσης

  Η Lea μοιράζεται την εμπειρία της ως εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ: «Νομίζω ότι όταν μια χελώνα αρχίζει να τρώει μετά από ένα μήνα προσπάθειας, όταν μπορείς να δεις τη βελτίωση ή την επούλωση ενός τραυματισμού μιας χελώνας και όταν μια χελώνα επιστρέφει πίσω στη θάλασσα, στο φυσικό της περιβάλλον, στο σπίτι της - τότε ξέρεις ότι πράγματι σώζεις τις χελώνες».

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/07/2023

  Παιδικός Διαγωνισμός Παραλίας 2023: Φτιάξε το δικό σου χελωνάκι με φυσικά υλικά και στείλε μας φωτογραφία!

  Βοήθησέ μας να μεταδώσουμε το μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών σχηματίζοντας τα δικά σου θαλάσσια χελωνάκια με φυσικά υλικά που θα βρεις στην παραλία. Άμμος, πέτρες, βότσαλα, κοχύλια, φύκια, ξυλαράκια και ότι άλλο έχεις στη διάθεσή σου μπορούν να μεταμορφωθούν με λίγη φαντασία! Τράβηξε μια φωτογραφία το έργο σου και στείλε την στον Διαγωνισμό Παραλίας του ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  18/07/2023

  Ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο

  Tην προηγούμενη εβδομάδα οι εταίροι του έργου «Διατήρηση των θαλασσίων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου» συναντήθηκαν για την 9η Συνεδρίαση της Καθοδηγητικής Επιτροπής. Η συνάντηση έγινε στον Κυπαρισσιακό Κόλπο στην Ελλάδα στις 4 και 5 Ιουλίου και οργανώθηκε από το SPA/RAC και τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/07/2023

  Ειδική προσφορά για τους ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ εθελοντές: Έλα τώρα ξανά μαζί μας για 2 χελωνο-εβδομάδες!

  Είναι καιρός να έρθεις ξανά στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, ακόμηκι αν έχεις μόνο 2ή 3 εβδομάδες διαθέσιμες. Η προσφορά ισχύει για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2023. Κάνε αίτηση μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα και δες περισσότερα για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες οι θέσεις.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  30/06/2023

  Εκδήλωση λήξης του έργου για τις Οργανώσεις Περίθαλψης Άγριων Ζώων

  Στις 9 Ιουνίου 2023, η Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς φιλοξένησε την εκδήλωση λήξης του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα».

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/06/2023

  Η Τρούφα ταξίδεψε στις 4 γωνιές της Ελλάδας με τη βοήθεια των μαθητών!

  Η Τρούφα, το χελωνάκι – σύμβολο των διαδικτυακών εκπαιδευτικών δράσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ ταξίδεψε στις 4 γωνιές της Ελλάδας και έκανε επίσης μια μικρή απόδραση στη Νότιο Αφρική. Η μεγάλη Διαδικτυακή Φωτογραφική Έκθεση της σχολικής χρονιάς που πέρασε δημοσιοποιήθηκε και το κοινό έδωσε τις προτιμήσεις του!

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!