17/01/2018

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας - ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Οι δραστηριότητες του ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνουν καταγραφή και προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας στην Ελλάδα, παρακολούθηση και προτάσεις διαχείρισης των βιοτόπων τους, λειτουργία δικτύου διάσωσης και κέντρου περίθαλψης τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Έχοντας αναπτύξει προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής για την προστασία της φύσης, την περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών καθώς και συνεργασίες με δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η Οργάνωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι δραστήριο μέλος σε ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή περιβαλλοντικά φόρα, μετέχοντας σε συναντήσεις, δίκτυα και προγράμματα.

Στα επόμενα χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάζει να συνεισφέρει με τη δράση του στην επίλυση προβλημάτων προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε στεριά και θάλασσα, ειδικότερα όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και αναψυχή, και την αλιεία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά να καλύψει Θέση Υπευθύνου Διοίκησης.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Υποψήφιος/Υποψήφια θα κληθεί να αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

- Συμμετοχή στον Σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Οργάνωσης, μέσα από την παραγωγή και την παρακολούθηση Ετήσιων Προγραμμάτων Εργασίας

- Προετοιμασία και συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ. και Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

- Άριστη συνεργασία με την Διοίκηση, υλοποίηση και επικοινωνία των αποφάσεων του Δ.Σ.

- Εισήγηση, Συντονισμός και παρακολούθηση για θέματα Επιχειρησιακών Στόχων, Οικονομικής Διαχείρισης και Χρονοδιαγραμμάτων, παράγοντας Ετήσιες Αναφορές Υλοποίησης και Οικονομικό Απολογισμό στη Διοίκηση της Οργάνωσης

-Σχεδιασμός Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων με αξιολόγηση των επιχειρησιακών στόχων και τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της Οργάνωσης (Οργανόγραμμα, Ατομικοί Στόχοι, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού, Επικοινωνία και Συντονισμός των αντικειμένων)

- Συντονισμός και επίλυση όλων των επιχειρησιακών αναγκών (διοικητικές, οικονομικές, νομικές) της Οργάνωσης

- Παρουσία και Εκπροσώπηση σε ελληνικά και διεθνή φόρα για την προώθηση και την επικοινωνία των θέσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ

- Συνεργασία και συντονισμός των επιμέρους θεματικών της Οργάνωσης (Οικονομικό, Επιστημονικό, Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Πόρων, Εθελοντών κ.α.) με βάση τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της

- Ενδυνάμωση των σχέσεων με κρατικούς και άλλους φορείς, ελληνικούς και διεθνείς, στο πλαίσιο άριστης συνεργασίας και εφαρμογής προγραμμάτων

- Επιμέλεια επικοινωνίας με μέλη, φίλους και εθελοντές της Οργάνωσης

Προφίλ Υποψηφίου:

- Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο σε Περιβαλλοντικές Σπουδές (Βιολογία, Περιβάλλον, Οικολογία κ.α.) ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management, Οικονομικά κ.α.) ή σε άλλο αντικείμενο (Νομική, Μηχανικοί κ.α.)

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί

- 5+ χρόνια εμπειρίας σε αρμοδιότητες που άπτονται της περιγραφής της θέσης, π.χ. Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση χρηματοδοτούμενων προτάσεων (ονομαστικά), στην υλοποίηση και την αξιολόγησή τους

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις που απαιτούσαν Συντονισμό Ομάδων και επικοινωνία μεταξύ των μερών, σε Ελληνικά και Διεθνή Προγράμματα

- Ηγετικές Ικανότητες Διαχείρισης & Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καταμερισμού Εργασίας και Εύρεσης Πόρων

- Δεξιότητες Εκπροσώπησης (ως εμπειρία) σε Ελληνικά και Διεθνή Φόρα

- Άριστες Ικανότητες τήρησης χρονοδιαγραμμάτων σε συνδυασμό με οικονομικούς προϋπολογισμούς

- Αποδεδειγμένες Ικανότητες Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευσης

- Άριστη Γνώση Αγγλικών και Νέων Τεχνολογιών

Επιπλέον:

- Ενδιαφέρον και γνώσεις για το αντικείμενο που απασχολείται η Οργάνωση ή γενικά για το Περιβάλλον

- Κατανόηση και εφαρμογή καινοτόμων επιχειρησιακών εφαρμογών (Business Development, Digital Marketing)

- Προηγούμενη Εθελοντική Δράση

Η Οργάνωση προσφέρει:

- Πλήρη Απασχόληση με έδρα στην Αθήνα και ευέλικτο ωράριο

- Συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος

- Τη δυνατότητα εμπειρίας σε μια από τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στη χώρα

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και Συνοδευτική Επιστολή, σε Ελληνικά και Αγγλικά, με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν πως έχουν το Ιδανικό Προφίλ στο jobs@careerinprogress.gr αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ_Διοίκησης).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα περιέχουν τα παραπάνω θα αποκλείονται από την διαδικασία Αξιολόγησης.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Βιογραφικών: 23/02/2018

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  27/09/2023

  Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2023: Υπάρχουν ξενοδοχεία φιλικά προς τις θαλάσσιες χελώνες στη βόρεια Κρήτη;

  Γιατί είναι σημαντικός ο τουρισμός για τις θαλάσσιες χελώνες;

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  22/09/2023

  Κοινή ανακοίνωση για την κατάσταση διατήρησης του λύκου στην Ευρώπη

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  20/09/2023

  Ευκαιρία εργασίας: Συνεργάτης για θέματα τουρισμού

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για θέματα τουρισμού

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/09/2023

  Ο Λίλο μας, η μικρή πρασινοχελώνα, τα κατάφερε!

  Τον Νοέμβριο του 2021 μία μικρή Πράσινη θαλάσσια χελώνα έφτασε στο Κέντρο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ με πολύ σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Μετά από σχεδόν δύο χρόνια εντατικής θεραπείας, μία Τετάρτη τον Σεπτέμβριο του 2023 πήρε επιτέλους εξιτήριο και επέστρεψε στην θάλασσα!

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Οι αφύσικες καταστροφές να γίνουν μάθημα για κλιματικά ανθεκτική Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/09/2023

  Κοινό Δ.Τ.: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Η Σταδιακή Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  05/09/2023

  Πίσω στα θρανία και στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Το μοναδικό νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες ανοίγει ξανά τις πόρτες του για να υποδεχθεί σχολικές τάξεις όλων των βαθμίδων, αυτή τη φορά κλείνοντας θέση στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αυτοί που σώζουν τα τραυματισμένα άγρια ζώα στην Ελλάδα ( νέο βίντεο)

  Βρέθηκε τραυματισμένο άγριο ζώο, οτιδήποτε από αρκούδα, αετό, μικροπούλια μέχρι θαλάσσια χελώνα, φώκια, δελφίνι; Υπάρχουν άνθρωποι που θα τα περιθάλψουν. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ετοίμασε ένα βίντεο, όπου οι άνθρωποι της περίθαλψης μιλούν γι΄αυτό που τους παρακινεί και συνεχίζουν…

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/08/2023

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.

  Αποχαιρετισμός στο ιδρυτικό μέλος του ΑΡΧΕΛΩΝ Γιάννη Παπαναγιώτου, που έφυγε από τη ζωή πρίν λίγες μέρες. Λάτρης της φύσης, της θάλασσας και των βουνών, βοήθησε στη δημιουργία του τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε.

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/08/2023

  Παγκόσμιο ρεκόρ 37 χρόνων αναπαραγωγικής ζωής για θαλάσσια χελώνα στη Ζάκυνθο – Αυξημένος φέτος ο αριθμός στις φωλιές

  Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς της φετινής ομάδας παρακολούθησης της ωοτοκίας στη Ζάκυνθο, ανακοινώνει ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Με βάση τις μακροχρόνιες παρατηρήσεις του, ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατάφερε να πιστοποιήσει το Παγκόσμιο Ρεκόρ καταγεγραμμένης ωοτοκίας για χελώνες Καρέττα.

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  07/08/2023

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι θαλάσσιες χελώνες δεν είναι κατοικίδια ζώα: Δεν τις αγγίζουμε! Δεν τις ταΐζουμε!

  Όπως είναι γνωστό 35 νέα περιστατικά επίθεσης θαλάσσιας χελώνας σε λουόμενους έχουν ήδη καταγραφεί κατά την φετινή καλοκαιρινή περίοδο και προστίθενται στον ήδη μακρύ κατάλογο των 200 περίπου καταγεγραμμένων περιστατικών, όπως αυτά έχουν καταγραφεί κατά τα προηγούμενα καλοκαίρια στα μητρώα του Κέντρο Υγείας Αρεόπολης.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  01/08/2023

  Συνέντευξη με μια εθελόντρια: Lea Heinen, Κέντρο Διάσωσης

  Η Lea μοιράζεται την εμπειρία της ως εθελόντρια στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας του ΑΡΧΕΛΩΝ: «Νομίζω ότι όταν μια χελώνα αρχίζει να τρώει μετά από ένα μήνα προσπάθειας, όταν μπορείς να δεις τη βελτίωση ή την επούλωση ενός τραυματισμού μιας χελώνας και όταν μια χελώνα επιστρέφει πίσω στη θάλασσα, στο φυσικό της περιβάλλον, στο σπίτι της - τότε ξέρεις ότι πράγματι σώζεις τις χελώνες».

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  21/07/2023

  Παιδικός Διαγωνισμός Παραλίας 2023: Φτιάξε το δικό σου χελωνάκι με φυσικά υλικά και στείλε μας φωτογραφία!

  Βοήθησέ μας να μεταδώσουμε το μήνυμα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών σχηματίζοντας τα δικά σου θαλάσσια χελωνάκια με φυσικά υλικά που θα βρεις στην παραλία. Άμμος, πέτρες, βότσαλα, κοχύλια, φύκια, ξυλαράκια και ότι άλλο έχεις στη διάθεσή σου μπορούν να μεταμορφωθούν με λίγη φαντασία! Τράβηξε μια φωτογραφία το έργο σου και στείλε την στον Διαγωνισμό Παραλίας του ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  18/07/2023

  Ανοίγοντας το δρόμο για τα επόμενα βήματα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο

  Tην προηγούμενη εβδομάδα οι εταίροι του έργου «Διατήρηση των θαλασσίων χελωνών στην περιοχή της Μεσογείου» συναντήθηκαν για την 9η Συνεδρίαση της Καθοδηγητικής Επιτροπής. Η συνάντηση έγινε στον Κυπαρισσιακό Κόλπο στην Ελλάδα στις 4 και 5 Ιουλίου και οργανώθηκε από το SPA/RAC και τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/07/2023

  Ειδική προσφορά για τους ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ εθελοντές: Έλα τώρα ξανά μαζί μας για 2 χελωνο-εβδομάδες!

  Είναι καιρός να έρθεις ξανά στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, ακόμηκι αν έχεις μόνο 2ή 3 εβδομάδες διαθέσιμες. Η προσφορά ισχύει για τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 2023. Κάνε αίτηση μέσα από τη νέα μας ιστοσελίδα και δες περισσότερα για τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες που είναι διαθέσιμες οι θέσεις.

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!