17/01/2018

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας - ΑΡΧΕΛΩΝ ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Οι δραστηριότητες του ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνουν καταγραφή και προστασία των θαλάσσιων χελωνών στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας στην Ελλάδα, παρακολούθηση και προτάσεις διαχείρισης των βιοτόπων τους, λειτουργία δικτύου διάσωσης και κέντρου περίθαλψης τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Έχοντας αναπτύξει προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής για την προστασία της φύσης, την περιβαλλοντική αγωγή των παιδιών καθώς και συνεργασίες με δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, η Οργάνωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δράση στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι δραστήριο μέλος σε ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή περιβαλλοντικά φόρα, μετέχοντας σε συναντήσεις, δίκτυα και προγράμματα.

Στα επόμενα χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάζει να συνεισφέρει με τη δράση του στην επίλυση προβλημάτων προστασίας και διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε στεριά και θάλασσα, ειδικότερα όσον αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό και αναψυχή, και την αλιεία.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά να καλύψει Θέση Υπευθύνου Διοίκησης.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Υποψήφιος/Υποψήφια θα κληθεί να αναλάβει τους παρακάτω ρόλους:

- Συμμετοχή στον Σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Στρατηγικής της Οργάνωσης, μέσα από την παραγωγή και την παρακολούθηση Ετήσιων Προγραμμάτων Εργασίας

- Προετοιμασία και συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δ.Σ. και Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων

- Άριστη συνεργασία με την Διοίκηση, υλοποίηση και επικοινωνία των αποφάσεων του Δ.Σ.

- Εισήγηση, Συντονισμός και παρακολούθηση για θέματα Επιχειρησιακών Στόχων, Οικονομικής Διαχείρισης και Χρονοδιαγραμμάτων, παράγοντας Ετήσιες Αναφορές Υλοποίησης και Οικονομικό Απολογισμό στη Διοίκηση της Οργάνωσης

-Σχεδιασμός Ετήσιας Αναφοράς Πεπραγμένων με αξιολόγηση των επιχειρησιακών στόχων και τον Ετήσιο Οικονομικό Απολογισμό

- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού της Οργάνωσης (Οργανόγραμμα, Ατομικοί Στόχοι, Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Προσωπικού, Επικοινωνία και Συντονισμός των αντικειμένων)

- Συντονισμός και επίλυση όλων των επιχειρησιακών αναγκών (διοικητικές, οικονομικές, νομικές) της Οργάνωσης

- Παρουσία και Εκπροσώπηση σε ελληνικά και διεθνή φόρα για την προώθηση και την επικοινωνία των θέσεων του ΑΡΧΕΛΩΝ

- Συνεργασία και συντονισμός των επιμέρους θεματικών της Οργάνωσης (Οικονομικό, Επιστημονικό, Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ανάπτυξης Πόρων, Εθελοντών κ.α.) με βάση τις αρχές που διέπουν την λειτουργία της

- Ενδυνάμωση των σχέσεων με κρατικούς και άλλους φορείς, ελληνικούς και διεθνείς, στο πλαίσιο άριστης συνεργασίας και εφαρμογής προγραμμάτων

- Επιμέλεια επικοινωνίας με μέλη, φίλους και εθελοντές της Οργάνωσης

Προφίλ Υποψηφίου:

- Ακαδημαϊκό Υπόβαθρο σε Περιβαλλοντικές Σπουδές (Βιολογία, Περιβάλλον, Οικολογία κ.α.) ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management, Οικονομικά κ.α.) ή σε άλλο αντικείμενο (Νομική, Μηχανικοί κ.α.)

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα παραπάνω αντικείμενα θα συνεκτιμηθεί

- 5+ χρόνια εμπειρίας σε αρμοδιότητες που άπτονται της περιγραφής της θέσης, π.χ. Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση χρηματοδοτούμενων προτάσεων (ονομαστικά), στην υλοποίηση και την αξιολόγησή τους

- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις που απαιτούσαν Συντονισμό Ομάδων και επικοινωνία μεταξύ των μερών, σε Ελληνικά και Διεθνή Προγράμματα

- Ηγετικές Ικανότητες Διαχείρισης & Αξιολόγησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καταμερισμού Εργασίας και Εύρεσης Πόρων

- Δεξιότητες Εκπροσώπησης (ως εμπειρία) σε Ελληνικά και Διεθνή Φόρα

- Άριστες Ικανότητες τήρησης χρονοδιαγραμμάτων σε συνδυασμό με οικονομικούς προϋπολογισμούς

- Αποδεδειγμένες Ικανότητες Διαβούλευσης και Διαπραγμάτευσης

- Άριστη Γνώση Αγγλικών και Νέων Τεχνολογιών

Επιπλέον:

- Ενδιαφέρον και γνώσεις για το αντικείμενο που απασχολείται η Οργάνωση ή γενικά για το Περιβάλλον

- Κατανόηση και εφαρμογή καινοτόμων επιχειρησιακών εφαρμογών (Business Development, Digital Marketing)

- Προηγούμενη Εθελοντική Δράση

Η Οργάνωση προσφέρει:

- Πλήρη Απασχόληση με έδρα στην Αθήνα και ευέλικτο ωράριο

- Συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος

- Τη δυνατότητα εμπειρίας σε μια από τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στη χώρα

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και Συνοδευτική Επιστολή, σε Ελληνικά και Αγγλικά, με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν πως έχουν το Ιδανικό Προφίλ στο jobs@careerinprogress.gr αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ_Διοίκησης).

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα περιέχουν τα παραπάνω θα αποκλείονται από την διαδικασία Αξιολόγησης.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Βιογραφικών: 23/02/2018

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

 1. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  12/04/2024

  Συντονισμός για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών στο Ρέθυμνο: Τοπικές Αρχές και τουρισμός ενώνουν δυνάμεις

  Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2024 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έθιξε καίρια ζητήματα, όπως η τήρηση των διαχειριστικών μέτρων για την προστασία της Καρέττα. Δεδομένης της τουριστικής δραστηριότητας στις παραλίες ωοτοκίας, η ενεργή συμμετοχή του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των μέτρων κρίνεται απαραίτητη.

  Μάθε περισσότερα
 2. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  10/04/2024

  «Τουρίστες και χελώνες;» Απλώνεται η περιβαλλοντική εκστρατεία ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα

  Στο δρόμο του αειφόρου τουρισμού στρατεύεται ξανά, μετά την πανδημία, ο ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Στόχος της νέας εκστρατείας είναι να φθάσουν οι πληροφορίες για τον ορθό κώδικα συμπεριφοράς επισκεπτών σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας σε συνεργασία με τον τουριστικό τομέα.

  Μάθε περισσότερα
 3. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/04/2024

  LIFE MareNatura - Το μεγαλύτερο πρόγραμμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

  Μάθε περισσότερα
 4. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  03/04/2024

  Οι πολίτες μας ενημερώνουν για εκβρασμούς θαλάσσιων χελωνών

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε την προσπάθεια καταγραφής των περιστατικών που νεκρές χελώνες ξεβράζονται στις ελληνικές ακτές από το 1992. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μία αύξηση στις καταγραφές αυτές που όμως μπορεί να οφείλεται στο ότι περισσότεροι συμπολίτες μας αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Μάθε περισσότερα…

  Μάθε περισσότερα
 5. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  19/03/2024

  Συμβάλλουμε στις διεθνείς εξελίξεις της έρευνας και της προστασίας των θαλάσσιων χελωνών

  Στο παρελθόν, μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετείχαν στην διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών που εκδόθηκε το 1995 και σήμερα, στη συγγραφή του ανανεωμένου Εγχειριδίου Έρευνας και Προστασίας για τη Διατήρηση των Θαλάσσιων Χελωνών, συμμετέχουν τρεις συνεργάτες του Συλλόγου.

  Μάθε περισσότερα
 6. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  08/03/2024

  Τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς για το 2023

  Αυτά είναι τα Βραβεία Διακεκριμένης Προσφοράς του ΑΡΧΕΛΩΝ για το 2023.

  Μάθε περισσότερα
 7. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Η δυνατή εμπειρία του Frederique στο Κέντρο Διάσωσης

  Στον ΑΡΧΕΛΩΝ, έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις και να εργαστείς μαζί με καινούργιους ανθρώπους, ένα σημαντικό πλεονέκτημα του εθελοντισμού.

  Μάθε περισσότερα
 8. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  04/03/2024

  Έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου

  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

  Μάθε περισσότερα
 9. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  29/02/2024

  Παρουσίαση Αποτελεσμάτων ΑΡΧΕΛΩΝ 2023: Υπάρχουν και καλά νέα!

  Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ανοικτή ετήσια Παρουσίαση Αποτελεσμάτων της δράσης του ΑΡΧΕΛΩΝ

  Μάθε περισσότερα
 10. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  27/02/2024

  Επιστολή 20 Περιβαλλοντικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το καθεστώς προστασίας του λύκου στην Ευρώπη

  Είκοσι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, προσυπογράφουν επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος ζητώντας του να ψηφίσει «κατά» της αλλαγής καθεστώτος της προστασίας του λύκου στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ.

  Μάθε περισσότερα
 11. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  02/02/2024

  Οι θαλάσσιες χελώνες στους Ελληνικούς υγροτόπους διεθνούς σημασίας

  Στις 2 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα των Υγροτόπων, αυτών των ευάλωτων περιοχών του πλανήτη που αποτελούν καταφύγιο για τα αποδημητικά πουλιά, αλλά και για πολλά άλλα είδη άγριων ζώων, μεταξύ των οποίων και οι θαλάσσιες χελώνες.

  Μάθε περισσότερα
 12. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  24/01/2024

  Γιατί τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ είναι διεθνή;

  Τα προγράμματα προστασίας για τη θαλάσσια χελώνα του ΑΡΧΕΛΩΝ οργανώνονται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών που φθάνουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως την Ν.Κορέα, την Αυστραλία και την Κολομβία. Η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των εργασιών στο πεδίο ή των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης του κοινού και στις οργανωμένες κατασκηνώσεις που διαμένουν οι εθελοντές, είναι απαραίτητη για τα προγράμματα.

  Μάθε περισσότερα
 13. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  23/01/2024

  Κοινό ΔΤ: Εκτός Σχεδίου Δόμηση: Επιταχύνοντας την Καταστροφή της Ελληνικής Φύσης

  Η δημοσιοποίηση της διαφαινόμενης πρόθεσης της Κυβέρνησης να διευρύνει, έστω και μεταβατικά, την εκτός σχεδίου δόμηση έχει προκαλέσει οξείες αντιδράσεις – πράγμα αξιοσημείωτο για σχέδιο νόμου που δεν έχει καν ακόμα δημοσιευθεί. Αυτό και μόνο δείχνει ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας είναι αντίθετο στην περαιτέρω οικοπεδοποίηση της ελληνικής υπαίθρου και στην ανεξέλεγκτη και άναρχη διεύρυνση των οικισμών.

  Μάθε περισσότερα
 14. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  17/01/2024

  Ένα ιδιαίτερο νοσοκομείο για θαλάσσιες χελώνες με δεξαμενές και εντυπωσιακά παλιά βαγόνια τρένου έχει στήσει εδώ και 30 χρόνια ο ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα

  Χελώνες συνδεδεμένες με φιάλες ορού ή μπανταρισμένες με επιδέσμους, δεξαμενές περίθαλψης και δεξαμενές αποκατάστασης με ειδικό περιβαλλοντικό εμπλουτισμό, θερμοκήπια ανάρρωσης, αλλά και… ανακαινισμένα βαγόνια του ΟΣΕ!

  Μάθε περισσότερα
 15. ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
  15/01/2024

  Θέσεις Βοηθών για τα προγράμματα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024

  Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά συνεργάτες με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης για την υλοποίηση των προγραμμάτων προστασίας της θαλάσσιας χελώνας του 2024.

  Μάθε περισσότερα
1 από 0

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!