ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Πίνακας προγραμμάτων & εθελοντικών εισφορών

Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμμετοχή των εθελοντών δηλώνεται μόνο σε εβδομάδες, αρχίζοντας από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους. Αυτό σημαίνει ότι αν πχ συμφωνηθεί η συμμετοχή να αρχίσει μία Τρίτη, θα τελειώσει σε μία Δευτέρα, 3 ή περισσότερες εβδομάδες αργότερα. Όμως, η ημέρα άφιξης στο πρόγραμμα είναι πάντα η προηγούμενη της έναρξης της συμμετοχής και η ημέρα αναχώρησης είναι η επόμενη της τελευταίας ημέρας συμμετοχής.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023
  Ημερομηνία Έναρξης Συμμετοχής Ημερομηνία Λήξης Συμμετοχής
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 5 - Μαΐου 15 - Οκτωβρίου
ΡΕΘΥΜΝΟ 5 - Μαΐου 12 - Οκτωβρίου
ΧΑΝΙΑ 15 - Μαΐου 4 - Οκτωβρίου
ΜΕΣΣΑΡΑ 29 - Μαΐου 29 - Σεπτεμβρίου
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5 - Μαΐου 30 - Σεπτεμβρίου
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 25 - Μαΐου 30 - Σεπτεμβρίου
ΚΟΡΩΝΗ 2 - Ιουνίου 25 - Σεπτεμβρίου
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 28 - Ιουνίου 30 - Αυγούστου
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ

Ακύρωση επιβεβαιωμένης συμμετοχής

A. Μέχρι 12 εβδομάδες πριν την έναρξη της συμμετοχής, με αποστολή e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών volunteers@archelon.gr, θα σας επιστραφεί όλο το ποσό της εθελοντικής εισφοράς μείον τυχόν τραπεζικά έξοδα.

Β. Μέχρι και 8 εβδομάδες πριν την έναρξη της συμμετοχής, με αποστολή e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών volunteers@archelon.gr, θα σας επιστραφεί μειωμένο το ποσό της εθελοντικής εισφοράς σας κατά 10% (διοικητικά έξοδα).

Γ. Μέχρι και 4 εβδομάδες πριν την έναρξη της συμμετοχής, με αποστολή e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών volunteers@archelon.gr, θα σας επιστραφεί το 20% του ποσού εθελοντικής εισφοράς σας.

Δ. Για λιγότερο διάστημα από 4 εβδομάδες πριν την έναρξη της συμμετοχής με αποστολή e-mail στον Υπεύθυνο Εθελοντών volunteers@archelon.gr, δεν είναι δυνατή η επιστροφή της εθελοντικής εισφοράς.

Ε. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί κάποιος στο πρόγραμμα την ημέρα έναρξης της συμμετοχής ή αποχωρήσει νωρίτερα από την συμφωνημένη λήξη της συμμετοχής του δεν είναι δυνατή η επιστροφή της εθελοντικής εισφοράς.

ΣΤ. Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση συνδυασμού προγραμμάτων.

Αλλαγή ημερομηνίας συμμετοχής

Η αλλαγή ημερομηνίας συμμετοχής είναι δυνατή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα προγράμματα. Πριν την πληρωμή της εθελοντικής εισφοράς, μπορεί να γίνει αλλαγή στις ημερομηνίες συμμετοχής χωρίς επιπλέον χρέωση, μία μόνο φορά. Αν ζητηθεί σημαντική αλλαγή στις ημερομηνίες μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής, θα αντιμετωπιστεί με όρους αντίστοιχους των περιπτώσεων ακύρωσης της συμμετοχής.

Παράταση περιόδου συμμετοχής: Αίτηση για παράταση της ήδη συμφωνημένης περιόδου για το ίδιο έτος μπορεί να γίνει με υποβολή νέας αίτησης. Εφόσον γίνει αποδεκτή, η εθελοντική εισφορά συμμετοχής θα προσαρμοστεί έτσι ώστε να καλύψει το κόστος της παράτασης και υπολογίζεται ως 30€/εβδ. στα καλοκαιρινά προγράμματα και 100€/εβδ. στο Κέντρο Διάσωσης.

Δείτε επίσης τις Συχνές ερωτήσεις για παραπάνω πληροφορίες.


Δείτε τον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών

 

Navigation

Social Media