ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση

 

Το Κέντρο Διάσωσης στη Γλυφάδα είναι ανοικτό στο κοινό και σε ομαδικές επισκέψεις σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες κάθε εβδομάδα. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται από εκπαιδευμένους εθελοντές. Από το Κέντρο Διάσωσης οργανώνονται οι ανοικτές για το κοινό, απελευθερώσεις των αποθεραπευμένων χελωνών στη θάλασσα.

Υπαίθριοι σταθμοί ενημέρωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ λειτουργούν κάθε χρόνο στις περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, όπου παρέχονται πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό. Παρουσιάσεις διοργανώνονται συστηματικά σε ξενοδοχεία με στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών. Περίπου 25.000 επισκέπτες ενημερώνονται κάθε χρόνο από τον ΑΡΧΕΛΩΝ στις περιοχές της Κρήτης, 35.000 στη Ζάκυνθο και 15.000 στην Πελοπόννησο.

 

Navigation

Social Media