Κατηγορίες εθελοντών

Γίνε εθελοντής

Υπεύθυνοι Πεδίου

Η υποβολή αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2023 γίνονται δεκτές μέχρι την πλήρωση των θέσεων. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα.

Περιορισμένος αριθμός έμπειρων και ικανών εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Υπεύθυνων Πεδίου των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου είναι εθελοντές που καθοδηγούν τις ομάδες και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος Παρακολούθησης), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος Kατασκήνωσης και Eθελοντών).

Η συνεργασία μεταξύ των Υπευθύνων Πεδίου είναι απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή κάθε προγράμματος. Μαζί διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες, ενισχύουν το ηθικό των εθελοντών και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του κάθε Προγράμματος.

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου επιλέγονται μετά από διαδικασία αίτησης, που έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις αρχές Ιανουαρίου. Δεν δικαιούνται μισθό, αλλά τους παρέχεται οφέλη όπως εκπαίδευση χωρίς δίδακτρα, χώρος και παροχές κατασκήνωσης, βασικά έξοδα σίτισης στο κοινό πρόγραμμα φαγητού και ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος (μέχρις ενός ποσού). Υποψήφιοι που έχουν προηγούμενη εμπειρία σαν Υπεύθυνοι Πεδίου στον ΑΡΧΕΛΩΝ ή σε άλλα παρόμοια προγράμματα είναι επιλέξιμοι και για περισσότερα οφέλη. Ο αριθμός των Υπευθύνων πεδίου και η κατανομή των καθηκόντων μεταξύ τους αποφασίζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προγράμματος και την εμπειρία των επιλεγέντων.

Για να είσαι επιλέξιμος θα πρέπει να είσαι πάνω από 20 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να γνωρίζεις πολύ καλά Αγγλικά και να είσαι διαθέσιμος για 3-6 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες Υπευθύνων, όπως φαίνεται στους συνδέσμους παρακάτω.

Η υποβολή αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2023 γίνονται δεκτές μέχρι την πλήρωση των θέσεων. Η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα.

Δείτε παρακάτω την περιγραφή κάθε κατηγορίας Υπεύθυνων Πεδίου και την αίτηση συμμετοχής.

Γίνε εθελοντής

Βοηθοί περίθαλψης

Ένας πολύ μικρός (2-4) αριθμός έμπειρων και ικανών εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Βοηθών Περίθαλψης στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων χελωνών του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα Αττικής. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές όλο το χρόνο και μπορούν να αφορούν τo τρέχον έτος ή/ και το πρώτο εξάμηνο του επόμενου.application_form_RAV21_engFIN_CP.PDF

Οι Βοηθοί περίθαλψης είναι εθελοντές που συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις διάσωσης και περίθαλψης των τραυματισμένων ή άρρωστων θαλάσσιων χελωνών, διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο και καθημερινό πρόγραμμα των εθελοντών στο Κέντρο Διάσωσης και επιβλέπουν την εφαρμογή του.

Η εκπαίδευση και η επίβλεψη των Βοηθών περίθαλψης γίνεται με την ευθύνη της Υπεύθυνης Δικτύου Διάσωσης και Περίθαλψης. Η συνεργασία μεταξύ των βοηθών και του προσωπικού του Κέντρου είναι απαραίτητη για την σωστή λειτουργία του.

Στις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται ηλικία άνω των 20 ετών, κατοχή ευρωπαϊκού ή διεθνούς διπλώματος οδήγησης (και 12 μήνες ελάχιστο χρzzόνο κατοχής διπλώματος οδήγησης), άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και διαθεσιμότητα για 6 μήνες. Δείτε όλες τις προϋποθέσεις, την περιγραφή των καθηκόντων και τις παροχές στον σύνδεσμο παρακάτω.

Προκειμένου να γίνει καλός σχεδιασμός των συμμετοχών, θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προθεσμίες στις αιτήσεις.

Αιτήσεις για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 15 Αυγούστου το αργότερο. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο εξάμηνο του 2022, η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι 30 Οκτωβρίου 2021.

Αιτήσεις για το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους πρέπει να υποβάλλονται μέχρι 15 Φεβρουαρίου το αργότερο.

Γίνε εθελοντής

Εθελοντές part-time (κάτοικοι περιοχών)

Για λόγους προστασίας από τον COVID-19, προς το παρόν γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις που αφορούν το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και για το πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης κοινού στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών.

Τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ υποστηρίζονται από ομάδα αφοσιωμένων part- time εθελοντών που είναι κάτοικοι των κοντινών περιοχών του κάθε προγράμματος. Οι δυνατότητες εθελοντικής ενασχόλησής τους περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα ανάλογα με το πρόγραμμα:

Εθελοντής Part-time στο Κέντρο Διάσωσης:

Το Κέντρο Διάσωσης υποστηρίζεται καθ’ όλο το έτος από ομάδα αφοσιωμένων part- time εθελοντών που είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Αττικής. Οι δυνατότητες εθελοντικής ενασχόλησής τους περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα σχολεία, κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι part-time εθελοντές εκπαιδεύονται από την Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Δράσεων και βοηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος (Δευτέρα έως Παρασκευή κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς). Πάνω από 100 σχολικές ομάδες ή τάξεις από την προσχολική ηλικία μέχρι και τους τελειόφοιτους του Λυκείου αλλά και ομάδες σπουδαστών, παρακολουθούν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Κέντρο Διάσωσης κάθε χρόνο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών/εβδομάδα.

Το πρόγραμμα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης κοινού, καθημερινά από 13:00 έως 15:00 ή και τα Σαββατοκύριακα από τις 11:00 έως 17:00. Οι part-time εθελοντές εκπαιδεύονται την Υπεύθυνη Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού και αναλαμβάνουν την ευθύνη ξεναγήσεων των επισκεπτών κατά τις ώρες επίσκεψης κοινού του Κέντρου Διάσωσης. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών/εβδομάδα.

Κάθε part-time εθελοντής συνεισφέρει στον ΑΡΧΕΛΩΝ μία ετήσια συνδρομή που καλύπτει διοικητικά έξοδα και φαίνεται στον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών.

Για να κάνεις αίτηση στείλε e-mail με θέμα Part time εθελοντισμός και το Πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει στο volunteers@archelon.gr

Εθελοντής Part-time στα προγράμματα καταγραφής και προστασίας της αναπαραγωγικής δραστηριότητας της Καρέττα:

Οι part-time εθελοντές στα θερινά προγράμματα πεδίου εκπαιδεύονται και βοηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος κυρίως στις πρωινές παρατηρήσεις της αναπαραγωγικής δραστηριότητας των θαλάσσιων χελωνών, στην προστασία των φωλιών αλλά και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής. Η περίοδος συμμετοχής γίνεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του κάθε προγράμματος αφότου σταλεί η αίτηση και ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.

Κάθε part-time εθελοντής συνεισφέρει στον ΑΡΧΕΛΩΝ μία ετήσια συνδρομή που καλύπτει διοικητικά έξοδα και φαίνεται στον Πίνακα Εθελοντικών Εισφορών.

Για να κάνεις αίτηση στείλε e-mail με θέμα Part time εθελοντισμός και το Πρόγραμμα που σε ενδιαφέρει στο volunteers@archelon.gr

Γίνε εθελοντής

Eλληνόφωνοι

Στα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ένας ικανός αριθμός ενθουσιωδών και αφοσιωμένων εθελοντών με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και νοοτροπίας. Τα καθήκοντά τους είναι τα ίδια με τους υπόλοιπους εθελοντές/ φοιτητές πρακτικής, αλλά η συμμετοχή τους θα διασφαλίσει ότι η επικοινωνία μέσω των ενημερωτικών σταθμών καθώς και ένας αριθμός παρουσιάσεων σε σχολεία και συμμετοχών σε τοπικές εκδηλώσεις θα γίνονται στα Ελληνικά. Επίσης θα υποστηρίξουν τους Υπεύθυνους πεδίου στη διατήρηση συστηματικής επικοινωνίας με επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, κατοίκους και επισκέπτες από την Ελλάδα. Πρακτικές ασκήσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας είναι επίσης δυνατή σε ποικίλα ακαδημαϊκά πεδία.

Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να δηλωθεί στην αίτησή σας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Από τις 1/1/2022 και για ορισμένο αριθμό Ελληνοφώνων εθελοντών ισχύουν μειωμένες εισφορές συμμετοχής στα προγράμματα παραλιών ωοτοκίας, που φαίνονται στον Γενικό Πίνακα όλων των προγραμμάτων, κατηγοριών και εθελοντικών εισφορών συμμετοχής καθώς και οι πολιτικές ακύρωσης επιβεβαιωμένης κράτησης και αλλαγής περιόδου συμμετοχής. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!