Ειδικές κατηγορίες εθελοντών

Γίνε εθελοντής

Eιδικές κατηγορίες εθελοντών

Υπεύθυνοι πεδίου

Οι Υπεύθυνοι Πεδίου είναι εθελοντές που καθοδηγούν τις ομάδες, εκπαιδεύουν τους νέους εθελοντές και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος Καταγραφής και Προστασίας), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος Kατασκήνωσης και Eθελοντών).

Βοηθοί περίθαλψης

Οι Βοηθοί περίθαλψης είναι εθελοντές που συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις διάσωσης και περίθαλψης των τραυματισμένων ή άρρωστων θαλάσσιων χελωνών, διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο και καθημερινό πρόγραμμα των εθελοντών στο Κέντρο Διάσωσης και επιβλέπουν την εφαρμογή του.

The informational kiosk in Rethymno with ARCHELON volunteers

Τοπικοί εθελοντές (Κάτοικοι περιοχών προγραμμάτων)

Τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ υποστηρίζονται από αφοσιωμένους part-time εθελοντές που είναι κάτοικοι των κοντινών περιοχών του κάθε προγράμματος καθώ και κάτοικοι Αττικής για το Κέντρο Διάσωσης. Οι δυνατότητες εθελοντικής ενασχόλησής τους περιλαμβάνουν καθήκοντα ανάλογα με το πρόγραμμα.

Eλληνόφωνοι

Η συμμετοχή ελληνόφωνων στα προγράμματα πεδίου στις παραλίες ωοτοκίας διασφαλίζει την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας μέσω των ενημερωτικών σταθμών καθώς και έναν αριθμό παρουσιάσεων σε σχολεία της περιοχής. Επίσης, δίνει την δυνατότητα στους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ να συμμετέχουν σε τοπικές εκδηλώσεις που γίνονται στα Ελληνικά κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων.

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!