ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Εθελοντές part-time στο Κέντρο Διάσωσης

Το Κέντρο Διάσωσης υποστηρίζεται καθ’ όλο το έτος από ομάδα αφοσιωμένων part- time εθελοντών που είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Αττικής. Οιδυνατότητεςεθελοντικήςενασχόλησήςτουςπεριλαμβάνουνταεξήςκαθήκοντα:

  • Το πρόγραμμα διάσωσης και περίθαλψης, με διάρκεια όλο το έτος. Οι part-timeεθελοντές εκπαιδεύονται από έμπειρους εθελοντές και εξειδικευμένο προσωπικό και μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα και ευθύνες για τον καθαρισμό των δεξαμενών, την προετοιμασία γευμάτων και το τάισμα των ζώων. Μπορούν να παρακολουθούν τις ιατρικές διαδικασίες περίθαλψης, περιποίησης και φαρμακοληψίας. Μπορεί να τους ζητηθεί να συμμετέχουν στη μεταφορά τραυματισμένων ή άρρωστων χελωνών και την απελευθέρωση αποθεραπευμένων ζώων στη θάλασσα. ΜπορείνατουςζητηθείναβοηθήσουνσεπρακτικέςήτεχνικέςδουλειέςσυντήρησηςτωνυποδομώντουΚέντρουΔιάσωσης.Τα καθήκοντα κάθε part-timeεθελοντή συμφωνούνται με τον επιβλέποντα Υπεύθυνο λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του προγράμματος και το χρόνο που μπορεί να διαθέσει κάθε εθελοντής. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 4 ημερών/ εβδομάδα.

  • Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής για τα σχολεία, κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι part-timeεθελοντές εκπαιδεύονται από τον Υπεύθυνο εκπαίδευσης και βοηθούν στην εκτέλεση του προγράμματος Πάνω από 100 σχολικές ομάδες ή τάξεις από νηπιαγωγεία μέχρι λύκεια, παρακολουθούν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις το Κέντρο Διάσωσης κάθε χρόνο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών/ εβδομάδα.

  • Το πρόγραμμα ενημέρωσης επισκεπτών, κάθε Σάββατο και Κυριακή από 11:00 έως 17:00. Οι part-timeεθελοντές εκπαιδεύονται από τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν την ευθύνη ξεναγήσεων των επισκεπτών κατά τις ώρες επίσκεψης κοινού του Κέντρου Διάσωσης. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συμμετοχής είναι 4 εβδομάδες με κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 2 ημερών στην περίοδο αυτή.

Κάθε part-time εθελοντής συνεισφέρει με 30€ / έτος στον ΑΡΧΕΛΩΝ. Η εισφορά καλύπτει διοικητικά έξοδα και ετήσια συνδρομή σαν υποστηρικτής του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική online αίτησηκαιναμαςειδοποιήσετεγιατηνσυμμετοχήσαςσεμίαπρογραμματισμένη προκαταρκτική συνάντηση - επίσκεψη στο Κέντρο.

  • Για διάσωση και περίθαλψη θαλάσσιων χελωνών: οι προγραμματισμένες συναντήσεις γίνονται στις 12 το μεσημέρι το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα. Παρακαλούμε ειδοποιείστε την Υπεύθυνη διάσωσης Ειρήνη Κασσιμάτη (rescue@archelon.gr, tel : 210 8944 444)

  • Για περιβαλλοντική Αγωγή και ενημέρωση επισκεπτών: οι προγραμματισμένες συναντήσεις γίνονται στις 15:00 την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα. Παρακαλούμε ειδοποιείστε την Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Άνη Κονίδα (education@archelon.gr, tel:210 89 82 600)

Μετά την επίσκεψή σας και τη συζήτηση με τους Υπεύθυνους, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έντυπο συμμετοχής και να πληρώσετε την εισφορά των 30€.

 

Αίτηση

 

Navigation

Social Media