ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ομαδικές συμμετοχές

Οργανωμένες ομάδες επισκεπτών (π.χ. πρόσκοποι, φοιτητές, σύλλογοι, τελειόφοιτοι λυκείων) έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ, είτε στην Πελοπόννησο (Κορώνη, Λακωνικός) είτε στην Κρήτη (Ρέθυμνο) και να βοηθήσουν τους full-time εθελοντές σε ορισμένες δραστηριότητες.

Οι ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν από 3 έως 7 ημέρες και να απαρτίζονται από 10 έως 20 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι οργανωμένες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία θεωρητικής και πρακτικής εμπειρίας με τις θαλάσσιες χελώνες, την δραστηριότητα αναπαραγωγής τους, τις απειλές που αντιμετωπίζουν και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την προστασία τους.

Αιτήσεις από οργανωμένες ομάδες γίνονται δεκτές στα παραπάνω προγράμματα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σημειώστε ότι η δυνατότητα συμμετοχής για τον Ιούλιο είναι περιορισμένη.

Ασφάλιση και Ευθύνη

Για την συμμετοχή οργανωμένων ομάδων είναι απολύτως αναγκαίο και υποχρεωτικό να υπάρχει τουλάχιστον ένας αρχηγός που θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της ομάδας και την οργάνωση της επίσκεψης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Επίσης η κάθε ομάδα θα πρέπει να φροντίσει για τη δική της ασφάλεια υγείας και αστικής ευθύνης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ δεν δύναται να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος των συμμετεχόντων ή οποιεσδήποτε ζημιές σε βάρος τρίτων.

Εθελοντική Εισφορά συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισφορά συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη εθελοντών ( σημειώστε ότι η εισφορά δεν επιστρέφεται):

Χαρά Παπαηλιού
Tel: 210 5231342
e-mail: volunteers@archelon.gr

 

 

Navigation

Social Media