ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Ελληνόφωνοι

Στα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ στις παραλίες ωοτοκίας είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ένας ικανός αριθμός ενθουσιωδών και αφοσιωμένων εθελοντών με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και νοοτροπίας. Τα καθήκοντά τους είναι τα ίδια με τους υπόλοιπους εθελοντές/ φοιτητές πρακτικής, αλλά η συμμετοχή τους θα διασφαλίσει ότι η επικοινωνία μέσω των ενημερωτικών σταθμών καθώς και ένας αριθμός παρουσιάσεων σε σχολεία και συμμετοχών σε τοπικές εκδηλώσεις θα γίνονται στα Ελληνικά. Επίσης θα υποστηρίξουν τους Υπεύθυνους πεδίου στη διατήρηση συστηματικής επικοινωνίας με επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, κατοίκους και επισκέπτες από την Ελλάδα. Πρακτικές ασκήσεις σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας είναι επίσης δυνατή σε ποικίλα ακαδημαϊκά πεδία.

Η γνώση της Ελληνικής γλώσσας πρέπει να δηλωθεί στην αίτησή σας, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο. Για ορισμένο αριθμό Ελληνοφώνων εθελοντών ισχύουν μειωμένες εισφορές συμμετοχής στα προγράμματα παραλιών ωοτοκίας, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Μειωμένη συνδρομή για Ελληνόφωνους (μετά από αίτηση), περιορισμένος αριθμός Υψηλή περίοδος για 2 εβδομάδες 120 € 3 εβδομάδες 150€ 4 εβδομάδες 170€ 5 εβδομάδες 190€ 6 εβδομάδες 190€ πάνω από 6 εβδομάδες 190€ + 30€/εβδ
Χαμηλή περίοδος για 2 εβδομαδες 100 € 3 εβδομάδες 130€ 4 εβδομάδες 150€ 5 εβδομάδες 170€ 6 εβδομάδες 170€ πάνω από 6 εβδομάδες 170€ + 30€/εβδ
Πρακτική Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (παραλίες ωοτοκίας)   2 εβδομάδες 70 € 3 εβδομάδες 100€ 4 εβδομάδες 120€ 5 εβδομάδες 140€ 6 εβδομάδες 140€ πάνω από 6 εβδομάδες 140€ + 30€/εβδ

 

Navigation

Social Media