ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Υπεύθυνοι Πεδίου

Περιορισμένος αριθμός έμπειρων και ικανών εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Υπεύθυνων πεδίου των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι Υπεύθυνοι πεδίου είναι εθελοντές που καθοδηγούν τις ομάδες και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος παρακολούθησης), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος κατασκήνωσης και εθελοντών).

Η συνεργασία μεταξύ των Υπευθύνων πεδίου είναι απαραίτητη για την άνετη διεξαγωγή κάθε προγράμματος. Μαζί διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες, ενισχύουν το ηθικό των εθελοντών και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, σε συνεργασία με τους Συντονιστές του Προγράμματος κάθε περιοχής.

Οι συνολικοί αριθμοί των ατόμων που θα λάβουν μέρος σε κάθε πρόγραμμα του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2021 θα είναι μικρότεροι από τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά τα μέτρα εναντίον της διασποράς του COVID-19.

Για να είσαι επιλέξιμος θα πρέπει να είσαι πάνω από 20 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να γνωρίζεις πολύ καλά Αγγλικά και να είσαι διαθέσιμος για 2-6 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα. Ιδιαίτερες απαιτήσεις ισχύουν για κάθε μία από τις κατηγορίες Υπευθύνων, όπως φαίνεται στους συνδέσμους παρακάτω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2021 είναι η 10η Ιανουαρίου 2021. Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 30 Μαρτίου 2021

.

Δείτε παρακάτω την περιγραφή κάθε κατηγορίας Υπεύθυνων Πεδίου και την αίτηση συμμετοχής.

 

Navigation

Social Media