ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Υπεύθυνοι Πεδίου

Περιορισμένος αριθμός έμπειρων και επιδέξιων εθελοντών επιλέγεται κάθε χρόνο για τις θέσεις Υπεύθυνων πεδίου των προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι Υπεύθυνοι πεδίου καθοδηγούν τις ομάδες και διασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή των δράσεων συλλογής στοιχείων για τις θαλάσσιες χελώνες (Υπεύθυνος παρακολούθησης), ευαισθητοποίησης του κοινού (Υπεύθυνος Ευαισθητοποίησης) και της καλής κατάστασης των Ερευνητικών Σταθμών του ΑΡΧΕΛΩΝ (Υπεύθυνος κατασκήνωσης και εθελοντών). Η συνεργασία μεταξύ των Υπευθύνων πεδίου είναι απαραίτητη για την άνετη διεξαγωγή κάθε προγράμματος. Μαζί διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες, ενισχύουν το ηθικό των εθελοντών και δίνουν λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν σε συνεργασία με του Συντονιστές Πεδίου κάθε περιοχής.

Για να είσαι επιλέξιμος θα πρέπει να είσαι πάνω από 20 ετών, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να γνωρίζεις πολύ καλά Αγγλικά και να είσαι διαθέσιμος για 2-6 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και σύντομων βιογραφικών για το 2020 επεκτείνεται μέχρι και τις 30 Μαρτίου. Η διαδικασία επιλογής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι 6 Απριλίου 2020.

Δείτε παρακάτω την περιγραφή κάθε κατηγορίας Υπεύθυνων Πεδίου και την αίτηση συμμετοχής.

 

Navigation

Social Media