ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Οικογενειακός εθελοντισμός

Οικογένειες με παιδιά 8-18 ετών μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε ορισμένα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ. Αυτά είναι τα προγράμματα Κορώνης και Λακωνικού κόλπου στην Πελοπόννησο και τα προγράμματα Ρεθύμνου και Χανίων στην Κρήτη. Οι οικογένειες μπορούν να υποστηρίξουν τις ομάδες εθελοντών από Ιούνιο έως και Σεπτέμβριο.

Ο χρόνος που μπορούν να συμμετέχουν οικογένειες μπορεί να είναι 3 ημέρες έως μία εβδομάδα. Και στις δύο περιπτώσεις, η εισφορά συμμετοχής είναι €50 ανά γονέα και €30 ανά παιδί. Η εισφορά αυτή δεν επιστρέφεται. Η συμμετοχή μιας οικογένειας μπορεί να επεκταθεί μόνο για μία ακόμη εβδομάδα, εφόσον εξυπηρετεί τις ανάγκες του προγράμματος και θα απαιτηθεί για αυτό επιπλέον συνδρομή 30€ για κάθε γονέα και 15€ για κάθε παιδί. Οι εισφορές καλύπτουν διοικητικά έξοδα, κόστος εκπαίδευσης και ετήσια συνδρομή ως υποστηρικτής του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Οι οικογένειες πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής τους κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους. Συνιστάται να έχουν δικό τους αυτοκίνητο, ειδικά αν συμμετέχουν στο πρόγραμμα των Χανιών στην Κρήτη.

Οι ερευνητικοί Σταθμοί του ΑΡΧΕΛΩΝ φιλοξενούνται σε κάμπινγκ κοντά στην παραλία κάθε περιοχής. Για λόγους άνεσης και καλύτερης συνεργασίας με την ομάδα των full-time εθελοντών, συνιστούμε στις οικογένειες να διαλέξουν για τη διαμονή τους τα κάμπινγκ αυτά ή άλλες λύσεις κοντά στους σταθμούς των προγραμμάτων.

Οι οικογένειες συμμετέχουν σε συγκεκριμένα καθήκοντα, με ανεξάρτητο πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί με τον Υπεύθυνο πεδίου, ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών. Θα συμπεριληφθούν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα από τον Υπεύθυνο πεδίου, μετά από συζήτηση σχετικά με τον χρόνο που θα διαθέτουν καθημερινά στο πρόγραμμα. Όλα τα μέλη της οικογένειας θα παραλάβουν μπλουζάκι του ΑΡΧΕΛΩΝ και θα γίνουν μέλη της ομάδας εθελοντών.

Συνήθως οι οικογένειες εθελοντών βοηθούν την ομάδα full-time εθελοντών σε ορισμένες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως την προστασία φωλιών, τον καθαρισμό της παραλίας, την ενημέρωση του κοινού, τη σκίαση φωλιών, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες για παιδιά κλπ.

 

 

Navigation

Social Media