ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Έργο LifeEUROTURTLES

 

Καθώς αυξάνεται σταθερά η επιστημονική γνώση στα θέματα των θαλάσσιων χελωνών, οι συνδέσεις ανάμεσα σε διάφορες χώρες και η σχετική τους σημασία για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Μάλτα είναι 6 από τις σημαντικότερες χώρες για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Το έργο LifeEUROTURTLES στοχεύει στη βελτίωση των συνδέσεων και των συνεργειών σε σημαντικά θέματα διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών ανάμεσα σε αυτές τις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LifeEUROTURTLES θα βρείτε εδώ http://www.euroturtles.eu/index.html

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου LifeEUROTURTLES (2016-2021) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει ο ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνονται:

  • η ενίσχυση του Δικτύου Εκβρασμών Θαλάσσιων Χελωνών σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και η ενίσχυση των υποδομών περίθαλψης του Κέντρου Διάσωσης στη Γλυφάδα,
  • η προστασία φωλιών της καρέτα στις περιοχές Βόρειου Κυπαρισσιακού κόλπου, Κοτυχίου, Πρέβεζας και Δέλτα Ευρώτα, καθώς και
  • καινοτόμες δράσεις για την απελευθέρωση θαλασσίων χελωνών από αλιευτικά εργαλεία σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, στην Κρήτη και τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου.

Το Πράσινο Ταμείο (ΥΠΕΝ) κάλυψε μέρος της απαιτούμενης ίδιας εισφοράς του ΑΡΧΕΛΩΝ στο έργο Life EUROTURTLES για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Το έργο “Συλλογικές Δράσεις για τη Βελτίωση των Μέτρων Διατήρησης των Ευρωπαϊκών Πληθυσμών Θαλάσσιων Χελωνών” ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάϊο του 2022. Δείτε ΕΔΩ την τελική Έκθεση του έργου.

 

Navigation

Social Media