ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Αποκατάσταση βιοτόπων

 

Έργα αποκατάστασης αμμοθινών έχουν γίνει από τον ΑΡΧΕΛΩΝ σε παραλίες ωοτοκίας του Λακωνικού κόλπου και στην περιοχή του Κοτυχίου Ηλείας. Στις ίδιες περιοχές διοργανώνονται εκστρατείες καθαρισμού της παραλίας από πλαστικά και σκουπίδια.

 

 

 

Navigation

Social Media