ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στοιχεία πληθυσμών

 

Σημαντικές πληροφορίες για τη βιολογία και τη σύνθεση των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών και τις μετακινήσεις τους στη Μεσόγειο συλλέγονται από τα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ. Σήμανση (μαρκάρισμα) και ταυτοποίηση ήδη μαρκαρισμένων θαλασσίων χελωνών γίνεται στις παραλίες ωοτοκίας Ζακύνθου, Κρήτης και Πελοποννήσου και στο διατροφικό πεδίο του Αμβρακικού κόλπου, Η παρακολούθηση μετακινήσεων γίνεται με τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε επιλεγμένα άτομα.

 

 

Navigation

Social Media