Οι δράσεις μας

Οι δράσεις μας

Συστηματική καταγραφή ωοτοκίας

Η προστασία των παραλιών ωοτοκίας συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη διατήρηση των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών.

Η επιτυχία αναπαραγωγής κάθε έτους επηρεάζεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, έντονη διάβρωση του εδάφους, θήρευση από άγρια ζώα αλλά και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις παραλίες ωοτοκίας.

Με τις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ εποπτεύονται από 75 έως 110 χιλιόμετρα ακτής κάθε καλοκαίρι στη Ζάκυνθο, την Κρήτη (Ρέθυμνο, Χανιά, Μεσσαρά) και την Πελοπόννησο (Κοτύχι, Κυπαρισσιακός Κόλπος, Ρωμανός, Κορώνη, Λακωνικός Κόλπος, εκβολές Ευρώτα, ΝΑ Λακωνία).

Εκεί διασφαλίζεται:

 • Η φωλεοποίηση και ωοτοκία των ενηλίκων θηλυκών
 • Η προστασία των φωλιών
 • Η εκκόλαψη των νεοσσών μέχρι την είσοδό τους στη θάλασσα

Επίσης, στις παραλίες ωοτοκίας, οι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία ορισμένες φωλιές που κινδυνεύουν από πλημμυρισμό ή φωτορύπανση για να εκκολαφθούν με ασφάλεια και τοποθετούν προστατευτικό κάλυμμα για να αποφεύγεται η ποδοπάτηση των φωλιών από επισκέπτες και η θήρευσή τους από άγρια ζώα.

Αριθμός φωλιών της χελώνας Καρέττα που κατάγραφηκαν ανά χρονιά και ανά περιοχή
Οι δράσεις μας

Απειλές & μέτρα προστασίας βιοτόπων

Έρευνες σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει πως η κατάληψη της παραλίας από έπιπλα θαλάσσης, τα φώτα, ο θόρυβος και η παρουσία ανθρώπων τη νύχτα αποτρέπουν την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι

 • η συμπίεση της άμμου από τροχοφόρα οχήματα,
 • η απομάκρυνση φυκιών και σκουπιδιών από τις παραλίες με βαρέα μηχανήματα,
 • η καταστροφή αμμοθινών από αμμοληψίες,
 • φυτεύσεις δέντρων και διανοίξεις δρόμων έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσικοχημικής σύστασης της άμμου στην παραλία και τη μείωση του αριθμού και της επιτυχίας των φωλιών. Επιπλέον, λιμενικά έργα σε άλλα σημεία της ακτής μπορεί να μειώσουν το πλάτος της αμμώδους ζώνης της παραλίας ωοτοκίας. Τέλος, κτίσματα στην παραλιακή ζώνη μεταβάλλουν τη δυναμική της ακτής και προκαλούν υποβάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής.

Οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας στην Ελλάδα βρίσκονται εντός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000. Το 1999 δημιουργήθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το 2018 ιδρύθηκε η Περιοχή Προστασίας της Φύσης του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Στις δύο αυτές περιοχές ισχύουν ειδικά μέτρα προστασίας για τους βιοτόπους των θαλάσσιων χελωνών. Στις υπόλοιπες περιοχές ωοτοκίας οι αρμόδιοι Δήμοι μπορούν να παραχωρήσουν στις τοπικές επιχειρήσεις την τουριστική χρήση της παραλίας, εφόσον διασφαλίζεται η εφαρμογή απλών μέτρων προστασίας κατά τη περίοδο φωλεοποίησης και εκκόλαψης των θαλάσσιων χελωνών. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν

 • την απομάκρυνση των επίπλων παραλίας (ξαπλώστρες) μετά τη δύση του ηλίου,
 • τον καθαρισμό παραλίας χωρίς τη χρήση βαρέων μηχανημάτων,
 • την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλία,
 • τη μείωση της φωτορύπανσης και την απαγόρευση των νυχτερινών πάρτι (beach party) στην παραλία.

Δεδομένου ότι σε όλες τις παραλίες ωοτοκίας στην Ελλάδα υπάρχει τουριστική δραστηριότητα, η συνεργασία του τουριστικού τομέα στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων είναι απαραίτητη. Για τον λόγο αυτό, σε όλα τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ γίνεται προσπάθεια συνεργασίας με τις αρμόδιες τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις. Στο τέλος κάθε περιόδου ωοτοκίας δημοσιοποιούνται εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας στις παραλίες με τους μεγαλύτερους αριθμούς φωλιών. Δείτε στο Διάγραμμα ότι το 2022 τα περισσότερα χελωνάκια βγήκαν από φωλιές που προστατεύτηκαν από τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν

 • την απομάκρυνση των επίπλων θαλάσσης,
 • τη μείωση της έντασης ή και το κλείσιμο των φώτων τις νυχτερινές ώρες
 • ενημέρωση των επισκεπτών και των επιχειρήσεων για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας γίνεται σε όλα τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε παραλίες ωοτοκίας.

Πριν από κάθε περίοδο ωοτοκίας, οι άνθρωποι του ΑΡΧΕΛΩΝ ενημερώνουν τις τοπικές αρχές σχετικά με άλλες απειλές από ανθρώπινες δραστηριότητες στους βιοτόπους. Στο τέλος κάθε περιόδου ωοτοκίας δημοσιοποιούνται εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας στις παραλίες με τους μεγαλύτερους αριθμούς φωλιών.

Αριθμός ατόμων που ενημερώθηκαν ανά έτος σε Ζάκυνθο, Κρήτη και Πελοπόνησσο
Οι δράσεις μας

Διάσωση & περίθαλψη

Η τυχαία εμπλοκή θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία συχνά καταλήγει σε τραυματισμό ή πνιγμό τους. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρείται επίσης σκόπιμος τραυματισμός ή θανάτωση των ζώων. Επιπλέον, συγκρούσεις χελωνών με ταχύπλοα σκάφη αναφέρονται κοντά στις παραλίες ωοτοκίας. Το Δίκτυο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ ενεργοποιείται σε περιπτώσεις αναφορών για τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες ή εκβρασμού νεκρών ζώων σε συνεργασία με τα λιμεναρχεία, αλιείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες και συλλόγους.

Στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής, μεταφέρονται τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα από όλη την Ελλάδα, όπου το προσωπικό και οι εκπαιδευμένοι εθελοντές παρέχουν περίθαλψη. Μετά την αποθεραπεία τους, οι θαλάσσιες χελώνες επιστρέφουν στη θάλασσα, στο φυσικό τους περιβάλλον.

Αριθμός ζώων που φιλοξενήθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης ανά έτος

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!