Εκδόσεις και Επιστημονικό έργο

Οι δράσεις μας

Εκδόσεις

Διαβάστε κάποιες από τις εκδόσεις του Αρχέλων:

 1. Να τι ήθελα να σου πω

 2. Θαλάσσιες Χελώνες

 3. Μια Αφίσα Χίλιες Σκέψεις

Άρθρα

Επιστημονικό έργο

Εργασίες από την ομάδα του ΑΡΧΕΛΩΝ δημοσιευμένες σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων

(Με χρονολογική σειρά)

Το τεράστιο επιστημονικό έργο του ΑΡΧΕΛΩΝ φαίνεται στον μεγάλο αριθμό εργασιών που δημοσιεύονται κυρίως σε επιστημονικά περιοδικά. Παρακάτω παρέχουμε μια ενδεικτική λίστα όλων αυτών των εγγράφων. Πιθανώς υπάρχουν περισσότερα που δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Ερευνητές και προσωπικό του ΑΡΧΕΛΩΝ καθώς και φοιτητές που εργάζονται για τον ΑΡΧΕΛΩΝ έχουν συντάξει αυτές τις εργασίες ή τις έχουν συνυπογράψει. Πολλές από τις παρακάτω εργασίες συνοδεύονται από το πλήρες κείμενό τους σε μορφή pdf. Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία που θέλετε, ενώ σε περίπτωση που χρειάζεστε ένα αντίγραφο μιας εργασίας που δεν διαθέτει αρχείο pdf, είμαστε πρόθυμοι να σας αποστείλουμε ένα έντυπο αντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι θα μας στείλετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση στο info@archelon.gr.

 1. 2022

  Jony M., Rees A.F.

  Additional records of leatherback turtles (Dermochelys coriacea) from Syria. MedTurtle Bulletin 2:11-13.

 2. 2022

  Margaritoulis D.

  Scutation and scalation patterns of loggerhead hatchlings in Greece. MedTurtle Bulletin 1: 46-50.

 3. 2022

  Margaritoulis D.

  An historical account: Assessing loggerhead nesting in Greece through aerial surveys; probably the first in the Mediterranean. MedTurtle Bulletin 2: 6-10.

 4. 2022

  Papafitsoros K.

  Underreported in-water behaviours of the loggerhead sea turtle: Getting buried in the sand. MedTurtle Bulletin 2:18-22.

 5. 2022

  Rees A.F., Kasimati E., Orfanos Y.

  Successful rescue, rehabilitation, release and remote tracking: A case study of Zoe, a loggerhead turtle found near Naxos Island, Greece. MedTurtle Bulletin 2: 14-17.

 6. 2022

  Santidrian Tomillo P., Tomas J., Marco A., Panagopoulou A., Tavecchia G.

 7. 2021

  Haywood J., Margaritoulis D., Theodorou P., Rees A.F.

  Identifying critical marine habitats of the largest nesting population of loggerhead sea turtles in the Mediterranean: insights from stable isotope markers and satellite telemetry. Testudo 9(3):80-88.

 8. 2021

  Rees A.F., Jony M., Saad A., Phillott A.D.

  Malformations in Green Turtle Embryos and Hatchlings in Syria. Marine Turtle Newsletter 164:12-15.

 9. 2021

  Teneketzis Konstantinos, Margaritoulis D.

  Increase of loggerhead sea turtle nesting in the wider area of Romanos (western Peloponnese); Abstract from the Proceedings of HELECOS10 Conference, 2021

 10. 2020

  ALan F. Rees1 , Panagiota Theodorou, and Dimitris Margaritoulis

  Clutch Frequency for Loggerhead Turtles (Caretta caretta) Nesting in Kyparissia Bay, Greece     Herpetological Conservation and Biology 15(1):131–138.

 11. 2020

  Digka N., Bray L., Tsangaris C., Andreanidou K., Kasimati E., Kofidou E., Komnenou A., Kaberi H.

  Evidence of ingested plastics in stranded loggerhead sea turtles along the Greek coastline, East Mediterranean Sea. Environmental Pollution 263 (A) 114596.

 12. 2020

  Haywood J.C., Casale P., Freggi D., Fuller W.J., Godley B.J., Lazar B., Margaritoulis D., Rees A.F., Shutler J.D., Snape R.T., Swain-Diaz N.R., Widdicombe S., Broderick A.C.

 13. 2020

  Haywood J.C., Fuller W.J., Godley B.J., Margaritoulis D., Shutler J.D., Snape R.T.E., Widdicombe S., Zbinden J.A., Broderick A.C.

 14. 2020

  K. Papafitsoros , A. Panagopoulou & G. Schofield

  Social media reveals consistently disproportionate tourism pressure on a threatened marine vertebrate.

 15. 2020

  Margaritoulis D., Dean C., Louren?o G., Rees A.F., Riggall T.

  Reproductive longevity of loggerhead sea turtles in Greece. Chelonian Conservation and Biology 19(1):133-136

 16. 2020

  Van de Vijver B., Robert K., Majewska R., Frankovich T.A., Panagopoulou A., Bosak S.

  Geographical variation in the diatom communities associated with loggerhead sea turtles (Caretta caretta). PLoS ONE 15(7): e0236513.

 17. 2019

  Margaritoulis D., Rees A.F., Tsaros P.

  Caretta caretta (Loggerhead Sea Turtle). HYBRIDIZATION IN THE MEDITERRANEAN. Herpetological Review 50(1): 117-119.

 18. 2019

  Margaritoulis D., Theodorou P., Tsaros P., Nestoridou P. 2019

  Dog attacks on loggerhead turtles nesting in Greece. Marine Turtle Newsletter 158:22-23.

 19. 2019

  Margaritoulis D., Tsaros P.

  Caretta caretta (Loggerhead Sea turtle). PREDATION. Herpetological Review 50(4): 766-767.

 20. 2019

  Rees A.F., Margaritoulis D. 2019

  The longest migratory distance recorded for a loggerhead nesting in Greece. Marine Turtle Newsletter 158:10-11

Πολύ πιθανό να σε ενδιαφέρουν επίσης

Κάνε εγγραφή στο newsletter μας!
Μάθε για τις τελευταίες δράσεις μας και ενημερώσου για τα προγράμματά μας και πως μπορείς εσύ να βοηθήσεις τις θαλάσσιες χελώνες!