ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Όραμα - Αποστολή

To όραμα μας

Οι θαλάσσιες χελώνες επιτελούν ανεμπόδιστα* το ρόλο τους στη φύση**

*Ανεμπόδιστα= κοινωνία που κατανοεί, αποδέχεται και σέβεται

**Φύση= αδιατάρακτα οικοσυστήματα, ποιοτικό πολιτιστικό τοπίο

Η Αποστολή μας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, συνδυάζοντας το επιστημονικό έργο με την εθελοντική προσφορά και επιδιώκοντας με την ενημέρωση και εκπαίδευση να ενεργοποιήσει την κοινωνία για ένα καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη.Navigation

Social Media