ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Όραμα - Αποστολή

Υπάρχουν 7 διαφορετικά είδη θαλάσσιας χελώνας στους ωκεανούς του κόσμου. Δυστυχώς, τα τελευταία 200 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν κάνει την επιβίωσή τους δύσκολη. Εδώ είναι οι λόγοι:
- Λαθροθηρία και υπερ- εκμετάλλευση για τα αυγά τους, το κρέας, το δέρμα και τα καβούκια τους.
- Συχνά πέφτουν θύματα τυχαίας σύλληψης και θανάτωσης στα αλιευτικά εργαλεία.
- Τα πλαστικά θαλάσσια σκουπίδια επηρεάζουν την υγεία τους.
- Ο τουρισμός επηρεάζει αρνητικά τις παραλίες ωοτοκίας τους.
- Η κλιματική αλλαγή προκαλεί άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας. Στενές παραλίες ωοτοκίας ίσως χαθούν κάτω από το νερό. Επίσης θα αλλοιωθούν οι θερμοκρασίες της άμμου, επηρεάζοντας το φύλο των μικρών που εκκολάπτονται.

Εξαιτίας των παραπάνω, και τα επτά είδη θαλάσσιων χελωνών θεωρείται ότι έχουν ανάγκη προστασίας. Δύο είδη έχουν κριθεί ως "κινδυνεύοντα σε κρίσιμο βαθμό" από τον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων ειδών της IUCN- Παγκόσμια ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, ένα κρίθηκε ως 'κινδυνεύον", τρία έχουν χαρακτηριστεί ως "ευάλωτα" και για το τελευταίο δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα στοιχεία. Σημειώνουμε οτι αυτοί οι χαρακτηρισμοί μπορεί να αλλάξουν μέσα σε λίγα χρόνια, όπως έγινε στο παράδειγμα της δερματοχελώνας στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό, της οποίας ο πληθυσμός άλλαξε σε "κινδυνεύων" από "μικρής ανησυχίας" μέσα σε 6 χρόνια.

To όραμα μας

Το όραμα του #ΑΡΧΕΛΩΝ είναι οτι αυτές οι απειλές θα εξαλειφθούν και οι θαλάσσιες χελώνες θα συνεχίσουν να επιτελούν το ρόλο τους στη φύση*, ανεμπόδιστα**.

**Φύση= αδιατάρακτα οικοσυστήματα, ποιοτικό πολιτιστικό τοπίο

*Ανεμπόδιστα= κοινωνία που κατανοεί, αποδέχεται και σέβεται

Η Αποστολή μας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις για την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, συνδυάζοντας το επιστημονικό έργο με την εθελοντική προσφορά και επιδιώκοντας με την ενημέρωση και εκπαίδευση να ενεργοποιήσει την κοινωνία για ένα καλύτερο και βιώσιμο πλανήτη.

Μπορούμε να ζήσουμε μαζί, αυτό είναι το σύνθημα του ΑΡΧΕΛΩΝ από το 1983!Navigation

Social Media