ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

Υιοθέτησε μία θαλάσσια χελώνα

Θέλω να βοηθήσω τη δράση του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ και υιοθετώ:

  Ένα χελωνάκι (για 1 έτος) (€30.00)
  Μία χελώνα μητέρα (για 1 έτος) (€50.00)
  Μία τραυματισμένη χελώνα στο Κέντρο Διάσωσης (για 1 μήνα) (€150.00)
  Μία φωλιά (για 1 έτος) (€80.00)
  Για να γίνεις Υποστηρικτής και να λαμβάνεις το Ενημερωτικό Δελτίο (€30.00)
Σύνολο δωρεάς:  

Navigation

Social Media