ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ ΜΑΣ

Υιοθέτησε μία θαλάσσια χελώνα!

  Ένα χελωνάκι (για 1 έτος) (€30.00)
  Μία χελώνα μητέρα (για 1 έτος) (€50.00)
  Μία τραυματισμένη χελώνα στο Κέντρο Διάσωσης (για 1 μήνα) (€150.00)
  Μία φωλιά (για 1 έτος) (€80.00)
Σύνολο δωρεάς €:  
   

Navigation

Social Media