ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Αποτελέσματα 2019

Πάνω από 750 άνθρωποι συνέβαλαν στις δράσεις μας

 • Πεντακόσιοι ογδόντα εφτά (587) εθελοντές συμμετείχαν στη διεξαγωγή προγραμμάτων προστασίας στο πεδίο, συμπεριλαμβάνοντας και τους υπεύθυνους ομάδας. Οι περισσότεροι ήταν από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ περίπου το 15% των εθελοντών του 2019 προέρχονταν από την Ελλάδα.
 • Εκατόν σαράντα εννιά (149) εθελοντές υποστήριξαν τη λειτουργία του δικτύου διάσωσης, της περίθαλψης και της περιβαλλοντικής αγωγής στο Κέντρο Διάσωσης όλο το χρόνο. Από αυτούς, 62 ήταν τοπικοί εθελοντές, κάτοικοι Αττικής, ενώ 87 εθελοντές προήλθαν από διάφορες χώρες.
 • Δεκαέξι (16) συνεργάτες είχαν το κύριο βάρος της διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού υλοποίησης των δράσεων. Επίσης δεκαέξι (16) μέλη του ΑΡΧΕΛΩΝ, συνέβαλαν χωρίς αμοιβή, συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή και τις λοιπές Επιτροπές και ομάδες εργασίας.
 • Η επιλογή και η εκπαίδευση των υπεύθυνων ομάδας και των υπόλοιπων εθελοντών στην παρακολούθηση, την προστασία, τη διάσωση, την περίθαλψη και αποκατάσταση θαλάσσιων χελωνών, την επικοινωνία και την εξεύρεση πόρων εξελίχθηκε όλο το χρόνο. Περισσότεροι από 70 φοιτητές από 25 εκπαιδευτικά ιδρύματα έγιναν δεκτοί για πρακτική άσκηση στα προγράμματα του 2019.

H προστασία, η καταγραφή και η διάσωση των θαλάσσιων χελωνών συνεχίστηκαν με επιτυχία

 • Εντοπίστηκαν γύρω στις 6.400 φωλιές Καρέττα και μία φωλιά πράσινης χελώνας σε περίπου 134 χλμ. παραλίας. Στις περισσότερες από αυτές εφαρμόστηκε προστασία με κλωβούς κατά τη διάρκεια της επώασης και σε αρκετές εφαρμόστηκε προστασία των νεοσσών από τη φωτο-ρύπανση κατά την εκκόλαψη.
 • Στη νυχτερινή παρατήρηση των προγραμμάτων στις παραλίες ωοτοκίας μαρκαρίστηκαν ή βρέθηκαν μαρκαρισμένες περίπου 690 ενήλικες χελώνες Καρέττα.
 • Στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου το 2019 μαρκαρίστηκαν για πρώτη φορά 113 θαλάσσιες χελώνες.
 • Μία θαυμάσια τροπή πήραν οι εξελίξεις στο Κέντρο Διάσωσης, με την εφαρμογή νέων τεχνικών περίθαλψης. Το 2019 φιλοξενήθηκαν συνολικά 83 χελώνες, εκ των οποίων 26 προέρχονταν από προηγούμενες χρονιές. Από τις 57 αφίξεις του 2019, επέστρεψαν στη θάλασσα αποθεραπευμένες 43 χελώνες που αποτελεί και τον υψηλότερο αριθμό απελευθερώσεων που είχαμε ποτέ. Δυστυχώς πέθαναν 23, ενώ οι υπόλοιπες 17 περιθάλπονται ακόμη.
 • Συνεχίστηκε η καταγραφή των εκθαλασσώσεων θαλάσσιων χελωνών σε πανελλήνιο επίπεδο σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • Η καταγραφή απειλών στη θάλασσα, στις παραλίες ωοτοκίας και στους παράκτιους βιοτόπους συνεχίστηκε για 4η χρονιά σε όλα τα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αρχών και της κοινωνίας, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις αρχές αστυνόμευσης, ώστε να υπάρξει άρση ή παύση των τυχόν παράνομων ενεργειών και των οχλήσεων.
 • Συνεχίστηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έργου Life-Euroturtles και η εφαρμογή νέων τεχνικών παρακολούθησης χελωνών στη θάλασσα μέσω δορυφόρων και χρήσης drones.

Περισσότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνεργασίες

 • Οι επισκέπτες που δέχθηκαν ενημέρωση στα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ έφθασαν τα 112.930 άτομα. Η λειτουργία των σταθμών ενημέρωσης στη Ζάκυνθο , την Κρήτη και την Πελοπόννησο έγινε από τους εθελοντές.
 • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018 - 2019 στο Κέντρο Διάσωσης έγιναν 302 παρουσιάσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής για σχολεία, όπου συμμετείχαν 10.420 μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί.
 • Ο αριθμός των ανθρώπων που επισκέφθηκαν το Κέντρο Διάσωσης και ενημερώθηκαν για το έργο μας έφθασε σχεδόν τις 10.000.
 • Ο αριθμός των οικογενειών με παιδιά που έλαβαν μέρος στα προγράμματα πεδίου έφθασε τις 34. Οι συμμετοχές από προσκόπους και άλλες ομάδες εθελοντών σύντομης παραμονής στα προγράμματα πεδίου έφθασαν τα 287 άτομα.
 • Στο πρόγραμμα Ζακύνθου συνεχίστηκε η συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και επιχειρήσεις που τηρούν τα μέτρα προστασίας. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες μείωσης των οχλήσεων και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας ειδικά στο θαλάσσιο χώρο και τις παραλίες που δέχονται επισκέπτες.
 • Στο πρόγραμμα της Κυπαρισσίας συνεχίστηκαν οι συστηματικές ενέργειες ενημέρωσης των τοπικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας.
 • Στις παραλίες ωοτοκίας στην Κρήτη συνεχίστηκε η εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τα Τμήματα Περιβάλλοντος καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Στις παραλίες του Λακωνικού και την Κορώνη συνεχίστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, των αρχών για την ανάγκη εφαρμογής των υφιστάμενων γενικών μέτρων προστασίας.
 • Εντάθηκε η προσπάθεια στην επικοινωνία και τη συνεργασία με τοπικές οργανώσεις, συλλόγους και ψαράδες σε νέες περιοχές για την προστασία φωλιών και τη διάσωση χελωνών.
 • Εντατική συνεργασία υπήρξε την περασμένη χρονιά με τα κατά τόπους λιμεναρχεία των περιοχών δράσης, καθώς όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου παραβάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διαχείρισης για τις θαλάσσιες χελώνες) στον αιγιαλό, πέρασαν στη δική τους αρμοδιότητα.
 • Διοργανώθηκαν 4 σεμινάρια του δικτύου διάσωσης με συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος και ψαράδων σε Λιμεναρχεία των Κυκλάδων αντίστοιχα.
 • Διοργανώθηκαν καθαρισμοί των ακτών από σκουπίδια και εκστρατεία για τη μείωση του πλαστικού στη θάλασσα με τους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ σε όλες τις περιοχές προγραμμάτων.
 • Ο ΑΡΧΕΛΩΝ διοργάνωσε την ετήσια συνάντηση των εταίρων του έργου Life-Euroturtles στη Γλυφάδα και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στο Κέντρο Διάσωσης και στην απελευθέρωση δύο αποθεραπευμένων χελωνών.

 

Navigation

Social Media