ΓΝΩΡΙΣΕ ΜΑΣ

Αποτελέσματα 2018

Ολοκληρώθηκε η εικόνα για τις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ το 2018 και τα αποτελέσματά τους για τις θαλάσσιες χελώνες και τους βιοτόπους τους. Σας την παρουσιάζουμε παρακάτω με λίγα λόγια και αριθμούς.

Πάνω από 650 άνθρωποι συνέβαλαν

 • Πεντακόσιοι δέκα (510) εθελοντές συμμετείχαν στη διεξαγωγή προγραμμάτων προστασίας στο πεδίο, από τους οποίους 25 ανέλαβαν θέσεις υπευθύνων ομάδας. Περίπου το 14% των εθελοντών του 2018 προέρχονταν από την Ελλάδα.
 • Εκατόν δεκατέσσερις (114) εθελοντές υποστήριξαν τη λειτουργία του δικτύου διάσωσης, της περίθαλψης και της περιβαλλοντικής αγωγής στο Κέντρο Διάσωσης όλο το χρόνο. Από αυτούς, 50 part time εθελοντές ήταν κάτοικοι Αττικής ενώ 64 εθελοντές προήλθαν από διάφορες χώρες.

Δεκαπέντε (15) συνεργάτες είχαν το κύριο βάρος της διοίκησης, διαχείρισης και συντονισμού υλοποίησης των δράσεων και δεκαπέντε μέλη (15) του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, συνέβαλαν χωρίς αμοιβή, συμμετέχοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή και τις λοιπές Επιτροπές και ομάδες εργασίας.

 

Η προστασία, η καταγραφή και η διάσωση των θαλάσσιων χελωνών συνεχίστηκαν

 • Εντοπίστηκαν γύρω στις 6.000 φωλιές Καρέττα σε περίπου 134 χλμ. παραλίας και εφαρμόστηκαν ειδικά μέτρα προστασίας σε περίπου 4.000 από αυτές.
 • Από τους περίπου 400.000 νεοσσούς που εκκολάφθηκαν και έφθασαν στη θάλασσα το 2018, σχεδόν 300.000 νεοσσοί «σώθηκαν» χάρη στα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν στις φωλιές.
 • Στη νυχτερινή παρατήρηση των προγραμμάτων στις παραλίες ωοτοκίας μαρκαρίστηκαν ή βρέθηκαν μαρκαρισμένες περίπου 470 ενήλικες χελώνες Καρέττα.
 • Στην περιοχή του Αμβρακικού κόλπου το 2018 μαρκαρίστηκαν για πρώτη φορά 240 θαλάσσιες χελώνες.
 • Στο Κέντρο Διάσωσης το 2018 φιλοξενήθηκαν συνολικά 87 χελώνες, εκ των οποίων 20 προέρχονταν από προηγούμενες χρονιές. Από τις 67 αφίξεις του 2018, επέστρεψαν στη θάλασσα αποθεραπευμένες 30 χελώνες, δυστυχώς πέθαναν 31, ενώ οι υπόλοιπες 26 περιθάλπονται ακόμη.
 • Συνεχίστηκε η καταγραφή των εκθαλασσώσεων θαλάσσιων χελωνών σε πανελλήνιο επίπεδο σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις.
 • Η καταγραφή απειλών στη θάλασσα, στις παραλίες ωοτοκίας και στους παράκτιους βιοτόπους συνεχίστηκε για 3η χρονιά σε όλα τα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των αρχών και της κοινωνίας.
 • Νέες ερευνητικές δράσεις σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν νέες τεχνικές παρακολούθησης χελωνών στη θάλασσα μέσω δορυφόρων και χρήσης drones.

Περισσότερη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συνεργασίες

 • Οι επισκέπτες που δέχθηκαν ενημέρωση στα προγράμματα πεδίου του ΑΡΧΕΛΩΝ έφθασαν τα 112.000 άτομα .Η λειτουργία των σταθμών ενημέρωσης στη Ζάκυνθο , την Κρήτη και την Πελοπόννησο έγινε από τους εθελοντές.
 • Στο Κέντρο Διάσωσης, ο αριθμός των επισκεπτών που ξεναγήθηκαν από τους εθελοντές υπολογίζεται σε 6.743 άτομα.
 • Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2017- 2018 στο Κέντρο Διάσωσης έγιναν 329 παρουσιάσεις του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής για σχολεία, όπου συμμετείχαν 11.500 μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί.
 • Ο αριθμός των οικογενειών με παιδιά που έλαβαν μέρος στα προγράμματα πεδίου έφθασε τις 37. Οι συμμετοχές από ομάδες εθελοντών σύντομης παραμονής στα προγράμματα πεδίου έφθασαν τα 148 άτομα.
 • Στο πρόγραμμα Ζακύνθου συνεχίστηκε η συνεργασία με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο και επιχειρήσεις που τηρούν τα μέτρα προστασίας. Εντάθηκαν οι προσπάθειες μείωσης των οχλήσεων και της εφαρμογής των μέτρων προστασίας στο θαλάσσιο χώρο και τις παραλίες που δέχονται επισκέπτες.
 • Στο πρόγραμμα της Κυπαρισσίας συνεχίστηκαν οι συστηματικές ενέργειες ενημέρωσης των τοπικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας και καλωσορίσαμε το χαρακτηρισμό της περιοχής σαν ‘Περιοχή προστασίας της φύσης’ μέσω της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος.
 • Στη Ζάκυνθο και την Κυπαρισσία σε συνεργασία με άλλους περιβαλλοντικούς φορείς, κινήθηκαν νομικές διαδικασίες σε περιπτώσεις παράνομων και αυθαιρέτων πράξεων.
 • Στις παραλίες ωοτοκίας στην Κρήτη συνεχίστηκε η εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τα Τμήματα Περιβάλλοντος καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Στις παραλίες του Λακωνικού και την Κορώνη συνεχίστηκε η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, των αρχών για την ανάγκη εφαρμογής των υφιστάμενων γενικών μέτρων προστασίας.
 • Εντάθηκε η προσπάθεια στην επικοινωνία και τη συνεργασία, τοπικές οργανώσεις, συλλόγους και ψαράδες σε νέες περιοχές για την προστασία φωλιών και τη διάσωση χελωνών.
 • Διοργανώθηκαν 5 σεμινάρια του δικτύου διάσωσης με συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος και ψαράδων, όπου παρουσιάστηκε και το εργαλείο – κόφτης για την απελευθέρωση χελωνών από δίχτυα.
 • Διοργανώθηκαν καθαρισμοί των ακτών από σκουπίδια και εκστρατεία για τη μείωση του πλαστικού στη θάλασσα με τους εθελοντές του ΑΡΧΕΛΩΝ σε όλες τις περιοχές προγραμμάτων.


Navigation

Social Media