ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Διάσωση & περίθαλψη

 

Η εμπλοκή θαλάσσιων χελωνών σε αλιευτικά εργαλεία συχνά καταλήγει σε τραυματισμό ή πνιγμό τους. Συγκρούσεις χελωνών με ταχύπλοα σκάφη αναφέρονται ιδιαίτερα κοντά στις παραλίες ωοτοκίας και προκαλούν τραυματισμούς και θανάτους των ζώων. Εκβρασμοί σκόπιμα θανατωμένων ζώων αναφέρονται κάθε χρόνο από διάφορες περιοχές.

Το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης του ΑΡΧΕΛΩΝ ενεργοποιείται σε περιπτώσεις αναφορών για τραυματισμένες ή άρρωστες χελώνες ή εκβρασμού νεκρών ζώων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης σε συνεργασία με τα λιμεναρχεία, αλιείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες και συλλόγους.

Στο Κέντρο Διάσωσης Θαλασσίων Χελωνών στη Γλυφάδα Αττικής, μεταφέρονται τραυματισμένα ή άρρωστα ζώα από όλη την Ελλάδα. Μετά την αποθεραπεία τους, περίπου 50 θαλάσσιες χελώνες το χρόνο επανεντάσσονται στη θάλασσα, στο φυσικό τους περιβάλλον.

Σταθμοί Α' Βοηθειών για θαλάσσιες χελώνες λειτουργούν επίσης στην περιοχή του Ρεθύμνου και του Αμβρακικού Κόλπου. Επιπλέον λειτουργεί νέος Σταθμός πρώτων βοηθειών στη νήσο Νάξο (Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ), σε συνεργασία με τον τοπικό σύλλογο «Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου».

 

«Ενίσχυση δράσεων πεδίου για Προστασία, Περίθαλψη και Επανένταξη Θαλασσίων Χελωνών». Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις», στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος», στο μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», Yπο-μέτρο Β: Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 40.000 €. «Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο»

Navigation

Social Media