ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Απειλές & μέτρα προστασίας βιοτόπων

 

Η κατάληψη της παραλίας από έπιπλα θαλάσσης, τα φώτα, ο θόρυβος, και η παρουσία ανθρώπων τη νύχτα αποτρέπουν την ωοτοκία των θαλάσσιων χελωνών.

Τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την απομάκρυνση των επίπλων θαλάσσης, τη μείωση της έντασης ή και το κλείσιμο των φώτων τις νυχτερινές ώρες. Ενημέρωση των επισκεπτών και των επιχειρήσεων για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας γίνεται σε όλα τα προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ σε παραλίες ωοτοκίας.

Έχει παρατηρηθεί ότι η συμπίεση της άμμου από τροχοφόρα οχήματα, η απομάκρυνση φυκιών και σκουπιδιών από τις παραλίες με βαρέα μηχανήματα, η καταστροφή αμμοθινών από αμμοληψίες, φυτεύσεις δέντρων και διανοίξεις δρόμων έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της φυσικοχημικής σύστασης της άμμου στην παραλία και τη μείωση του αριθμού και της επιτυχίας των φωλιών.

Επίσης λιμενικά έργα σε άλλα σημεία της ακτής μπορεί να μειώσουν το πλάτος της αμμώδους ζώνης της παραλίας ωοτοκίας. Κτίσματα στην παραλιακή ζώνη μεταβάλλουν τη δυναμική της ακτής και προκαλούν υποβάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής.

Πριν από κάθε περίοδο ωοτοκίας, οι άνθρωποι του ΑΡΧΕΛΩΝ ενημερώνουν τις τοπικές αρχές σχετικά με άλλες απειλές από ανθρώπινες δραστηριότητες στους βιοτόπους.Στο τέλος κάθε περιόδου ωοτοκίας δημοσιοποιούνται εκθέσεις σχετικά με την τήρηση των μέτρων προστασίας στις παραλίες με τους μεγαλύτερους αριθμούς φωλιών.

Οι σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας βρίσκονται εντός των περιοχών Natura 2000.

Στις παραλίες ωοτοκίας, οι ερευνητές του ΑΡΧΕΛΩΝ μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία ορισμένες φωλιές που κινδυνεύουν από πλημμυρισμό ή φωτορύπανση για να εκκολαφθούν με ασφάλεια.

Επίσης τοποθετούν προστατευτικό κάλυμμα για να αποφεύγεται η ποδοπάτηση των φωλιών από επισκέπτες και η θήρευσή τους από άγρια ζώα. 

Στο διάγραμμα φαίνεται το ποσοστό των νεοσσών που εκκολάφθηκαν από τις φωλιές που προστατεύτηκαν το 2020.

Στοιχεία του 2020.

 

Navigation

Social Media