ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Δορυφορικοί πομποί

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει ερευνηθεί πού πηγαίνουν οι χελώνες στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα από διαδοχικές ωοτοκίες ούτε σε ποιες περιοχές της Μεσογείου μεταναστεύουν μετά το τέλος της αναπαραγωγικής περιόδου. Το έργο αφορά τη μελέτη των αναπαραγωγικών κινήσεων και μεταναστεύσεων των χελωνών Καρέττα που ωοτοκούν στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο. Εκτιμάται ότι με την παρούσα έρευνα θα δοθούν απαντήσεις στα θέματα αυτά.

Οι εργασίες άρχισαν το 2018 με την τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε 9 θηλυκές χελώνες και οι διαδρομές τους φαίνονται εδώ:

Το 2019 η δράση συνεχίστηκε και τοποθετήθηκαν 12 πομποί σε χελώνες που ωοτοκούν στον Κόλπο της Κυπαρισσίας και οι διαδρομές τους φαίνονται εδώ:

Το κοινωφελές Ίδρυμα MAVA Foundation που εδρεύει στην Ελβετία χρηματοδότησε την παρούσα έρευνα του ΑΡΧΕΛΩΝ.

 

   

 

Navigation

Social Media