ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Οι δράσεις μας

 

Ο σκοπός του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, από το 1983, είναι η προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Μέσα από την πολύχρονη δραστηριότητά μας έχουν δοκιμαστεί και αναπτυχθεί συστηματικά δράσεις που αφορούν τις θαλάσσιες χελώνες αλλά και μας φέρνουν κοντά σε μικρά και μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα.

Οι δράσεις μας υποστηρίζουν στην πράξη την προστασία και τα στοιχεία που συλλέγουμε έχουν στόχο να συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που αποτελούν απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες. Για παράδειγμα,

  • η προστασία στις παραλίες ωοτοκίας συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα διαχείρισης του παράκτιου χώρου σε σχέση με τον τουρισμό.
  • η παράκτια δόμηση, η θαλάσσια αναψυχή, οι υποδομές εξυπηρέτησης των λουομένων, η διαχείριση των απορριμμάτων κ.α. αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, τους επισκέπτες αλλά και τις θαλάσσιες χελώνες.
  • η διάσωση και περίθαλψη θαλάσσιων χελωνών έδειξαν το μεγάλο πρόβλημα με τα πλαστικά στη θάλασσα αλλά και το πρόβλημα εμπλοκής των χελωνών στα αλιευτικά εργαλεία.
  • οι πληροφορίες που συλλέγονται από το δίκτυο εκβρασμών δείχνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου.
  • σημαντικό ρόλο στις δράσεις μας παίζει ο εθελοντισμός που φέρνει τον άνθρωπο στο προσκήνιο, και δίνεται έτσι η δυνατότητα σε πολλούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο να βοηθήσουν στην προστασία
  • με την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την περιβαλλοντική αγωγή δίνεται μια ευκαιρία σε όλους,και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, για να κατανοηθεί ησημασία της παραλίας και της θάλασσας που ανήκουν σε όλους μας αλλά και στη φύση.

Ακόμη, τα στοιχεία που συλλέγονται από τις δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ επικοινωνούνται σε πολλά επίπεδα και συνεισφέρουν στην εκτίμηση της κατάστασης των θαλάσσιων χελωνών σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και μεσογειακό επίπεδο.

Όλα τα είδη θαλασσίων χελωνών, σε όλα τα στάδια της ζωής τους, καθώς και οι βιότοποί τους προστατεύονται σήμερα από την εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, το 1999, με πρωτοβουλία του ΑΡΧΕΛΩΝ και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων και περιλαμβάνει τις παραλίες ωοτοκίας του μεγαλύτερου αναπαραγωγικού πληθυσμού της καρέτα στη Μεσόγειο.

Το 2018, ολοκληρώθηκε η ένταξη των σημαντικότερων περιοχών για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Σ αυτές περιλαμβάνονται και προστατεύονται οι περιοχές σημαντικής ωοτοκίας, οι περιοχές διαχείμασης και σημαντικά διατροφικά πεδία.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων του, διατηρεί συνεργασίες με τους φορείς διαχείρισης των περιοχών αυτών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Επίσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, με κοινή εκπροσώπηση από το WWW Greece και την Εταιρεία MoM, μετά από Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Navigation

Social Media