ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας του ΑΡΧΕΛΩΝ διέπεται από τους κατωτέρω όρους και από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ διαβεβαιώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων συμμετοχή στα εθελοντικά προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα. Το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που προβαίνουν σε κάθε είδους οικονομική ενίσχυση των δράσεων του Συλλόγου μέσω της ιστοσελίδας, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για λογιστικές και τραπεζικές εργασίες και την αποστολή αγαθών που έχουν αγοραστεί από αυτούς.

Σε καμμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται τα παραπάνω δεδομένα σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και διαγράφονται 2 χρόνια μετά την αποστολή τους (ή πιο σύντομα κατόπιν σχετικού αιτήματος). Μετά το πέρας των 2 ετών, το μόνο δεδομένο που διατηρεί στο αρχείο του ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των παραπάνω, τους οποίους ενημερώνει τακτικά για τις δράσεις του.

Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα φύλου, εθνικότητας και ηλικίας χρησιμοποιούνται ανωνυμοποιημένα για τη διεξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων από το εξουσιοδοτημένο προς αυτό προσωπικό του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Σε περίπτωση κακόβουλης παραβίασης του αρχείου του ΑΡΧΕΛΩΝ με οποιοδήποτε τρόπο, θα σταλεί κατεπείγουσα ενημέρωση σε εθελοντές και υποστηρικτές.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Εθελοντών (volunteers@archelon.gr) ή με τoν Υπεύθυνο Υποστηρικτών (info@archelon.gr).

 

Navigation

Social Media