ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Ενίσχυση από Πράσινο Ταμείο για LIFE EUROTURTLES

Ενίσχυση από Πράσινο Ταμείο για LIFE EUROTURTLES

Το πρόγραμμά μας «Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών» με κωδικό όνομα LIFE EUROTURTLES, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, όπου ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι ένας από τους βασικούς Δικαιούχους και εκπροσωπεί την Ελλάδα. Συνολικά συμμετέχουν 9 δικαιούχοι από 6 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωσή και τους Δικαιούχους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις όπως: Προστασία των φωλιών και χρήση drones για την έγκαιρη ανίχνευσή τους, ενημερώσεις ψαράδων για το σωστό τρόπο απεμπλοκής χελωνών από τα εργαλεία τους και διαμοιρασμό ειδικών εργαλείων για το σκοπό αυτό, καθαρισμό του βυθού στο Μεσολόγγι, παρακολούθηση χελωνών στη θάλασσα με τη χρήση ειδικών πομπών, αναβάθμιση του Κέντρου Διάσωσης, προώθηση κανονισμών στις περιοχές φωλεοποίησης προκειμένου να μειωθεί η απώλεια των ενδιαιτημάτων και η διατάραξη της ωοτοκίας και της επώασης, ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από ειδικές δράσεις ενημέρωσης.

Με την απόφαση 121.5/2017 το πρόγραμμά μας έτυχε και συγχρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, λαμβάνοντας υπ’ όψη την διάρκεια του έργου και τον ετήσιο προϋπολογισμό για την ίδια συμμετοχή μας. Το πρόγραμμα υπηρετεί προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και αντίστοιχα και της Ελλάδας, ως κράτους –μέλους όπως άλλωστε όλα τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προγράμματα LIFE και επιπλέον συνάδουν με τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου.

Ενίσχυση από Πράσινο Ταμείο για LIFE EUROTURTLES

 

Navigation

Social Media