ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ο ΑΡΧΕΛΩΝ ζητά να καλύψει Θέση Υπευθύνου Εθελοντών για 1 έτος (λόγω άδειας μητρότητας της σημερινής εργαζόμενης).

Ημερομηνία έναρξης: 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ωράριο: Πλήρους Απασχόληση με έδρα στην Αθήνα

Γενικές πληροφορίες

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Έχει αναπτύξει διεθνή προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής για την προστασία της φύσης στις παραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και την περιβαλλοντική αγωγή.

Αρμοδιότητες – Περιγραφή Θέσης

 • Διαχείριση συστήματος αιτήσεων, επιλογής, εγγραφής και παρακολούθησης συμμετοχής εθελοντών.

 • Προώθηση προγράμματος εθελοντισμού (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) μέσω επικοινωνιακών στρατηγικών και εκστρατειών.

 • Τακτική διασύνδεση με στελέχη (Υπεύθυνους Προγραμμάτων Πεδίου) και μέλη του Συλλόγου για την αξιολόγηση και κάλυψη των αναγκών.

 • Συντονισμός και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος European Voluntary Service (EVS).

 • Διαχείριση αιτήσεων φοιτητών πρακτικής άσκησης.

 • Συγγραφή αναφορών προγράμματος εθελοντισμού.

 • Συγγραφή υλικού επικοινωνίας για την προώθηση του προγράμματος εθελοντισμού

 • Οργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις.

Επιθυμητό προφιλ

 • Αξιοπιστία, μεθοδικότητα, επικοινωνία

 • Πολύ καλή Γνώση Αγγλικών, Η/Υ και Νέων Τεχνολογιών

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Ελληνικού ή αναγνωρισμένου ξένου ιδρύματος)

 • Εμπειρία σε θέματα διαχειρησης εθελοντών ή/και ανθρώπινων πόρων σε προγράμματα - έργα

 • Γνώση διαχείρισης βάσεων δεδομένων

 • Καλή γνώση γαλλικών ή/και γερμανικών

 • Εμπειρία στο marketing

 • Εθελοντισμός στον ΑΡΧΕΛΩΝ ή σε άλλες οργανώσεις

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα σε Ελληνικά και Αγγλικά καθώς και Συνοδευτική Επιστολή, σε Ελληνικά και Αγγλικά, με τους λόγους για τους οποίους θεωρούν πως έχουν το Ιδανικό Προφίλ στο jobs@archelon.gr αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ Εθελοντών).Οι ενδιαφερόμενοι που δεν θα αποστείλουν τα παραπάνω θα αποκλείονται από την διαδικασία Αξιολόγησης.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 31/08/2018

 

Navigation

Social Media