ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο κατά το 2015

Στην παρούσα έκθεση, που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στο νότιο Κυπαρισσιακό Κόλπο (περιοχή ενταγμένη στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 με την κωδική ονομασία GR 2550005 «Θίνες Κυπαρισσίας») κατά το 2015.

Ειδικότερα παρουσιάζονται οι ενέργειες των ελληνικών αρχών σχετικά με την παράβαση 2011/2156 (αριθμός υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης C-504/14) και σχετικά με τον φάκελο που έχει ανοίξει από τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (case file Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias). Επίσης γίνεται αναλυτική καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων και απειλών που αντιμετώπιζε ο βιότοπος κατά την περίοδο ωοτοκίας 2015.

Λήψη αρχείου PDF: Conservation efforts during 2015 at the nesting habitat of Caretta caretta in southern Kyparissia Bay (Natura 2000- GR 2550005 “Thines Kyparissias”)

 

Navigation

Social Media