ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης κατά το 2019

Λήψη αρχείου PDF: «Conservation efforts during 2019 at the nesting habitats of Caretta caretta in Crete, Greece (Natura 2000 sites – GR4330004, GR4340003 and GR4310004)».

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης κατά το 2019

Στην παρούσα έκθεση, που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις εθνικές αρχές, παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές ωοτοκίας της Κρήτης κατά την περίοδο ωοτοκίας 2019. Οι εν λόγω περιοχές είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 (Ρεθύμνο GR4330004, Χανιά GR4340003 & GR4340006, Κόλπος Μεσσαράς GR4310004 & GR4310012).

Ειδικότερα γίνεται αναλυτική καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων και απειλών που αντιμετωπίζουν οι τρεις βιότοποι κατά την περίοδο ωοτοκίας 2019 και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων πεδίου του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ.

Navigation

Social Media