ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Οι συντονισμένες δράσεις για τις θαλάσσιες χελώνες στις Ευρωπαϊκές ακτές και θάλασσες της Μεσογείου συνεχίζονται

Πρόκειται για το έργο Life Euroturtles, στο οποίο φορείς από την Ιταλία, τη Σλοβενία , την Κροατία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο εφαρμόζουν δράσεις για να διασφαλιστεί η επιβίωση των θαλάσσιων χελωνών στη Μεσόγειο. Το έργο εφαρμόζεται σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διακρατικό, χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διανύει την τέταρτη χρονιά εφαρμογής του.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αποτελεί τον Έλληνα εταίρο του προγράμματος, συνεργαζόμενος με το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και τοπικούς φορείς, και εφαρμόζει ήδη τις δράσεις που έχουν προβλεφθεί για το 2020. Τα καλά νέα είναι ότι και φέτος θα υπάρξει εξωτερική οικονομική υποστήριξη για συγκεκριμένες δράσεις του έργου Life Euroturtles

Συγκεκριμένα, με την υπ' αριθμ. 177.10.1/2020 απόφαση του, το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ ενέκρινε την συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων του έργου Life Euroturtles για 4η συνεχόμενη χρονιά. Οι δράσεις αυτές είναι η παρακολούθηση και προστασία φωλιών της Καρέττα σε νέες περιοχές και αναγκαίες βελτιώσεις του εξοπλισμού του Κέντρου Διάσωσης.

Οι συντονισμένες δράσεις για τις θαλάσσιες χελώνες στις  Ευρωπαϊκές ακτές και θάλασσες  της Μεσογείου συνεχίζονται

Οι συντονισμένες δράσεις για τις θαλάσσιες χελώνες στις  Ευρωπαϊκές ακτές και θάλασσες  της Μεσογείου συνεχίζονται

Οι παραλίες στο βόρειο Κυπαρισσιακό Κόλπο, η ακτή της λιμνοθάλασσας Κοτύχι, η παραλία του Ευρώτα και η παραλία της Πρέβεζας είναι περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό αλλά και επιστημονικό ενδιαφέρον εν όψει της παρακολούθησης των τάσεων στους πληθυσμούς των θαλάσσιων χελωνών. Στις 3 πρώτες χρονιές εφαρμογής του προγράμματος Life Euroturtles, έχουν προστατευθεί από τον ΑΡΧΕΛΩΝ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές συνολικά 1.825 φωλιές στις παραλίες αυτές. Φέτος έχουμε ήδη αρχίσει πτήσεις με drone στο Βόρειο Κυπαρισσιακό για τον εντοπισμό θέσεων συγκέντρωσης θαλάσσιων χελωνών στη θάλασσα αλλά και ιχνών στη στεριά από θηλυκές που φωλεοποιούν. Επίσης, σε κάποιες περιοχές θα τοποθετηθούν καταγραφείς θερμοκρασίας που βοηθήσουν μεταξύ άλλων, στον προσδιορισμό ποσοστού αρσενικών νεοσσών.

Οι συντονισμένες δράσεις για τις θαλάσσιες χελώνες στις  Ευρωπαϊκές ακτές και θάλασσες  της Μεσογείου συνεχίζονται

Άλλες δράσεις του έργου Life Euroturtles που ο ΑΡΧΕΛΩΝ θα συνεχίσει να υλοποιεί είναι η διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τις Θαλάσσιες Χελώνες στην Ελλάδα, η χρήση του νέου εκπαιδευτικού υλικού σε σχολικές μονάδες και η τοποθέτηση πομπών σε θαλάσσιες χελώνες. Σημειώνεται ότι οι δράσεις του Life Euroturtles δεν αφορούν τις παραλίες ωοτοκίας της Ζακύνθου, του νότιου Κυπαρισσιακού κόλπου και της Κρήτης, στις οποίες ο ΑΡΧΕΛΩΝ εφαρμόζει ανελλιπώς προγράμματα παρακολούθησης και προστασίας με εθελοντές από τη δεκαετία του 1980.

 

Navigation

Social Media