ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Έγινε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 20 Φεβρουαρίου 2021. Ειδικά για φέτος, λόγω των περιορισμών από την πανδημία του COVID-19, η Γενική Συνέλευση έγινε διαδικτυακά.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν η Έκθεση Πεπραγμένων και ο Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2020. Μετά από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση του 2020. Επίσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ο Προγραμματισμός και ο Προϋπολογισμός για το 2021.

 

Navigation

Social Media