ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει στην Κοινωνία των Πολιτών – Κοινή Δήλωση 287 Οργανώσεων

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει στην Κοινωνία των Πολιτών – Κοινή Δήλωση 287 Οργανώσεων‘Ηταν 21 Ιουλίου του 2008, όταν διοργανώθηκε η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα και του επιδόθηκε η «Χάρτα Λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» που είχε υπογραφεί από τις 17 Οργανώσεις (δείτε το κείμενο της Χάρτας). Ανάμεσα στους εκπροσώπους 17 Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που σκοπό έχουν, μεταξύ άλλων, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ήταν και ο Νίκος Ραϊσης, τότε Αντιπρόεδρος του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Από τότε ο ΑΡΧΕΛΩΝ εργάζεται με σκοπό να επιτύχει όσα έχει αυτοδεσμευτεί να υπηρετεί όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και τη λογοδοσία του, ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση με τον εθελοντισμό, την διασφάλιση διαφάνειας, την ακρίβεια της πληροφόρησης, την ορθή διακυβέρνηση, την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στην εξεύρεση χρηματικών πόρων. Ο ετήσιος αριθμός των εθελοντών που συμμετείχαν στις δράσεις μας από το εξωτερικό και την Ελλάδα έφτασε στους 750 το 2019. Έγινε δυνατόν, όχι χωρίς δυσκολίες, να γίνει πλήρης διαχωρισμός μεταξύ των μελών που ασκούν διοίκηση και όσων συνάπτουν οποιοδήποτε είδος σύμβασης με την Οργάνωση.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει στην Κοινωνία των Πολιτών – Κοινή Δήλωση 287 ΟργανώσεωνΣήμερα 24 Νοεμβρίου 2021, σε μια από τις μαζικότερες συλλογικές ενέργειες, 287 οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) ενώσαμε τη φωνή μας, συνυπογράψαμε και αποστείλαμε στον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο κοινό υπόμνημα σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις», το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το αμέσως επόμενο διάστημα. Το σχέδιο νόμου προσπαθεί να θέσει ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και να ρυθμίσει τις σχέσεις Κράτους – Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) αλλά και να διευθετήσει το πεδίο του εθελοντισμού.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα:

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συμμετέχει στην Κοινωνία των Πολιτών – Κοινή Δήλωση 287 Οργανώσεων“Η ανάγκη για μια ενιαία νομοθετική ρύθμιση με σκοπό να ορίσει τις σχέσεις Κράτους - Κοινωνίας των Πολιτών και την προώθηση του εθελοντισμού, να καταργήσει περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλίσει ένα ασφαλές και ανεξάρτητο περιβάλλον δημιουργίας και ανάπτυξης των οργανώσεων είναι μεγάλη και αποτελεί διαχρονικό αίτημα πολλών οργανώσεων. Ωστόσο, η προσέγγιση του νομοσχεδίου φαίνεται να απέχει από το αίτημα των ΟΚοιΠ, μη αξιοποιώντας μια ευκαιρία ουσιαστικής ρύθμισης και ενδυνάμωσης του χώρου.”

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία της Κοινωνίας των Πολιτών και να επιτρέψουν στο τελικό νομοσχέδιο να έχει έναν ρόλο ουσιαστικής ενδυνάμωσης και υποστήριξης των οργανώσεων και των εθελοντών.

Δείτε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που προβληματίζουν τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και θεωρούμε ότι χρήζουν αλλαγής και βελτίωσης στον παρακάτω σύνδεσμο.

Δείτε το σχέδιο νόμου.


 

Navigation

Social Media