ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Στο Συνέδριο HELECOS 10 με θέμα τις φωλιές Καρέττα στην ευρύτερη περιοχή Ρωμανού Μεσσηνίας

Ο Κώστας Τενεκετζής, ερευνητής του ΑΡΧΕΛΩΝ, έκανε προφορική παρουσίαση στην ενότητα "Θαλάσσια Οικολογία" με θέμα την αύξηση φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα στην ευρύτερη περιοχή Ρωμανού (δυτική Μεσσηνία) στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας HELECOS 10 που είχε θέμα «Οικολογία και διατήρηση της φύσης: πρόοδος και προκλήσεις σε εποχή κρίσης".

Στο Συνέδριο HELECOS 10 με θέμα τις φωλιές Καρέττα στην ευρύτερη περιοχή Ρωμανού Μεσσηνίας

Το Συνέδριο διοργανώθηκε διαδικτυακά 14-17 Οκτωβρίου 2021, με Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής τον John Halley του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη από το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό των Τμημάτων Βιολογίας των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κύπρου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η παραλία Ρωμανού, μήκους 2,7χλμ, είναι η κύρια παραλία ωοτοκίας στην περιοχή ενώ οι παραλίες Μύτικας – Γλυφαδάκι - Πετροχώρι, Άγιος Νικόλαος, Αλμυρόλακκα, Βοϊδοκοιλιά, συνολικού μήκους περίπου 2χλμ, παρουσιάζουν διάσπαρτη φωλεοποίηση. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω παραλίες, που περιβρέχονται από το νότιο Ιόνιο πέλαγος, βρίσκονται εντός της περιοχής GR2550004 του δικτύου NATURA 2000 με όνομα «Λιμνοθάλασσα Πύλου (Διβάρι) και νήσος Σφακτηρία, Άγιος Δημήτριος»

Στο Συνέδριο HELECOS 10 με θέμα τις φωλιές Καρέττα στην ευρύτερη περιοχή Ρωμανού Μεσσηνίας

Η παραλία Ρωμανού παρακολουθείται συστηματικά από το 2009, ενώ οι νότιες παραλίες από το 2011. Με βάση τα στοιχεία της δεκαετίας 2011-2020, ο ετήσιος μέσος όρος των φωλιών στο σύνολο της περιοχής είναι 46,7 φωλιές, με έντονη ετήσια διακύμανση και με μέση πυκνότητα 9,9 φωλιές/χλμ. Η παραλία Ρωμανού συγκεντρώνει το 60,2% ενώ οι άλλες παραλίες (νοτίως του Ρωμανού) το 39,8% του συνόλου των φωλιών.

Και στις δύο υπο-περιοχές ο ετήσιος αριθμός φωλιών παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αυξητική τάση στη δεκαετία 2011-2020 και τα κυριότερα δημογραφικά δεδομένα των χελωνών είναι παρόμοια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εντοπίστηκε στη διαφοροποίηση της διάρκειας επώασης των αυγών, η οποία εμφανίζεται αυξημένη στις νότιες παραλίες. Υπάρχει συνεπώς το ενδεχόμενο εκκόλαψης περισσότερων αρσενικών νεοσσών στις νότιες παραλίες, κάτι που έχει μεγάλη σημασία εν όψει της μεγάλης αύξησης των θηλυκών νεοσσών από την γενική άνοδο της θερμοκρασίας της άμμου, λόγω της κλιματικής κρίσης.

Στο Συνέδριο HELECOS 10 με θέμα τις φωλιές Καρέττα στην ευρύτερη περιοχή Ρωμανού Μεσσηνίας

Ανάλογη χωρική διαφοροποίηση παρατηρείται και στη Ζάκυνθο, όπου αν και η πλειοψηφία των νεοσσών είναι θηλυκού γένους, σε ορισμένες παραλίες εκκολάπτονται συστηματικά αρσενικοί νεοσσοί.

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ και οι συγγραφείς της επιστημονικής ανακοίνωσης, ευχαριστούν την Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε., φορέα ανάπτυξης της Π.Ο.Τ.Α. Μεσσηνίας, για τη συνεργασία της και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή της καθώς και τους εθελοντές που βοήθησαν στη διενέργεια του προγράμματος του Ρωμανού.

Δείτε την περίληψη από την ανακοίνωση στην HELECOS 10 εδώ.

 

Navigation

Social Media