ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΕΤΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Η πολύχρονη μελέτη χελωνών Καρέτα στην σημαντική περιοχή διατροφής τους στον Αμβρακικό Κόλπο, που διεξάγει ο ΑΡΧΕΛΩΝ από το 2002, έφερε σημαντικά αποτελέσματα. Μετά από 14 χρόνια μελέτης 700 χελωνών στις οποίες τοποθετήθηκαν είτε συμβατικά σήματα (tags) είτε δορυφορικοί πομποί (satellite transmitters) διαπιστώθηκε ότι οι Καρέτα που ζουν στον Αμβρακικό Κόλπο φωλεοποιούν στην πλειοψηφία τους σε ελληνικές παραλίες ωοτοκίας και κυρίως στη Ζάκυνθο.

Μία χελώνα μετανάστευσε στην Ανατολική Μεσόγειο και πιθανά φωλεοποίησε στην Τουρκία. Η συνακόλουθη γενετική μελέτη επιβεβαίωσε ότι οι χελώνες του Αμβρακικού προέρχονται κυρίως από ελληνικές παραλίες ωοτοκίας (86%), και κυρίως από τη Ζάκυνθο (63%), με το υπόλοιπο 14% από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, Τουρκία, Λιβύη). Τα συμπεράσματα αυτά συγκεκριμενοποιούν έναν ακόμη λόγο για την προστασία του Αμβρακικού Κόλπου, η επαρκής διαχείριση του οποίου θα βοηθήσει κυρίως στην ανάκαμψη του πληθυσμού χελωνών της Ζάκυνθου που μακροπρόθεσμα βρίσκεται σε καθοδική πορεία.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Marine Biology από τον επιστημονικό συνεργάτη του ΑΡΧΕΛΩΝ Δρα Alan Rees. Η δημοσίευση παρατίθεται αυτούσια ΕΔΩ.


 

Navigation

Social Media