ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Συμμετοχή του ΑΡΧΕΛΩΝ σε workshop για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στην θάλασσα

Από τις 20 έως τις 23 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας (workshop) στην Βαρκελώνη, που διοργανώθηκε από την Sea Alarm Foundation, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος αξιολόγησης της ετοιμότητας για άγρια ​​ζώα (The European wildlife preparedness assessment program) με κύριο άξονα την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στην θάλασσα που αφορούν θαλάσσιες χελώνες. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, με την εμπειρία 30 και πλέον χρόνων στην μελέτη της βιολογίας των θαλασσίων χελωνών αλλά και παραπάνω των 20 χρόνων στην περίθαλψή τους, συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία αυτή.

Συμμετοχή του ΑΡΧΕΛΩΝ σε workshop για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στην θάλασσα

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να συγκεντρώσει κορυφαίους εμπειρογνώμονες της Μεσογείου για τα προστατευόμενα είδη (θαλάσσιες χελώνες, θαλασσοπούλια, θαλάσσια θηλαστικά), οι οποίοι από κοινού θα μελετήσουν τη φύση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και θα εντοπίσουν καλές πρακτικές και τρόπους ανάπτυξης ενός σχεδίου «απάντησης» σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας για τις θαλάσσιες χελώνες πραγματοποιήθηκε εκτενής θεωρητική ανάλυση της σημασίας του πλάνου έκτακτης ανάγκης και των βασικών δομών που αυτό πρέπει να περιλαμβάνει. Μέσα από επιτραπέζιες ασκήσεις (table top exercises) ορίστηκαν οι πιθανές αιτίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκτακτες καταστάσεις στην Μεσόγειο (πχ αλιεία, εξορύξεις πετρελαίου) και πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις διαχείρισής τους (σχετικών με πετρέλαιο ή όχι).

Η ομάδα εργασίας , αφού εντόπισε το πρόβλημα της μη ύπαρξης πλάνου έκτακτης ανάγκης για την διαχείριση φαινομένων που ενδέχεται να απειλήσουν μαζικά μεσογειακούς πληθυσμούς, ξεκίνησε να επεξεργάζεται έναν σχεδιασμό προς αυτήν την κατεύθυνση.

 

Πολύμνια Νεστορίδου
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Πελοποννήσου

 

Navigation

Social Media