ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις παραλίες ωοτοκίας της Κρήτης κατά το 2016.

Λήψη αρχείου PDF: «Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2016»

Στην παρούσα έκθεση, που εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζονται τα κυριότερα γεγονότα που σημάδεψαν τις προσπάθειες προστασίας της θαλάσσιας χελώνας στις περιοχές ωοτοκίας της Κρήτης, οι οποίες είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 (Κόλπος Ρεθύμνου GR4330004, Κόλπος Χανίων GR4340003, Κόλπος Μεσσαράς GR4310004 & GR4310012).

Ειδικότερα γίνεται αναλυτική καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων και απειλών που αντιμετώπιζαν οι τρεις βιότοποι κατά την περίοδο ωοτοκίας 2016 και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων πεδίου του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ.

 

Navigation

Social Media