ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα

Ένα σημαντικό ορόσημο για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα επετεύχθη με την πρόσφατη έγκριση των 8 Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την προστασία απειλούμενων ειδών και τύπων οικοτόπων της χώρας μας.

Τα Σχέδια Δράσης αφορούν τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα (Caretta Caretta), την πεταλούδα Parnassius apollo, το είδος χλωρίδας Silene holzmannii, το Αγριόγιδο των Βαλκανίων (Rupicapra rupicapra balcanica), τον βάτραχο της Καρπάθου Pelophylax cerigensis, τα αυτόχθονα είδη πέστροφας της Ελλάδας, τα είδη ορνιθοπανίδας Γυπαετό (Gypaetus barbatus), Όρνιο (Gyps fulvus) και Μαυρόγυπα (Aegypius monachus), καθώς και τον οικότοπο προτεραιότητας 2250 *Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. Tα Σχέδια Δράσης εγκρίθηκαν μέσω του έργου LIFE-IP 4 NATURA με Απόφαση του ΥΠΕΝ.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα

«Ο ΑΡΧΕΛΩΝ συνεισέφερε στο Σχέδιο Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα στο πλαίσιο του έργου Life- Euroturtles, συνεργαζόμενος με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» λέει η Δάφνη Μαυρογιώργου, Διευθύντρια του ΑΡΧΕΛΩΝ. «Η θεσμοθέτησή του ήταν ένα από τα καλά νέα της χρονιάς που πέρασε», προσθέτει.

Σε κάθε Σχέδιο Δράσης αποτυπώνεται η επιστημονική γνώση σχετικά με τη βιολογία και την οικολογία του συγκεκριμένου είδους ή τύπου οικοτόπου. Παράλληλα αποτυπώνεται η αξιολόγηση του υφιστάμενου καθεστώτος προστασίας και της κατάστασης διατήρησής του και οι πιέσεις και απειλές που αναφέρονται. Επίσης χαρτογραφούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς και ο ρόλος τους στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται ο σκοπός και οι ειδικότεροι στόχοι κάθε Σχεδίου Δράσης.

Στόχος του Σχεδίου Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα Καρέττα είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των θαλάσσιων χελωνών στην Ελλάδα μέσω της ανάκαμψης των πληθυσμών τους και της βελτίωσης της βιωσιμότητάς τους στα χερσαία και θαλάσσια ενδιαιτήματά τους.

Αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Σχεδίων Δράσης ορίζονται ο ΟΦΥΠΕΚΑ και η Διεύθυνση Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta Caretta) είναι διαθέσιμο από το Εθνικό Τυπογραφείο (εδώ).


 

Navigation

Social Media