ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού του Σωματείου ΑΡΧΕΛΩΝ, τα μέλη κλήθηκαν να παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στο χώρο «Θέατρο της Ημέρας», οδός Νικ. Γεννηματά 20, Αθήνα.

Στη Συνέλευση παρουσιάστηκαν η Έκθεση Πεπραγμένων και ο Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022. Μετά από τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση του 2022. Επίσης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ο Προγραμματισμός και ο Προϋπολογισμός για το 2023.

 

Navigation

Social Media