ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με έδρα το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών (ΚΔΘΧ) του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα.

 • Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.
 • Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Γενικά Καθήκοντα

Ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων που προωθούν το όραμα και την αποστολή του ΑΡΧΕΛΩΝ, συνδυάζοντας το επιστημονικό έργο με την εθελοντική προσφορά, σε συνεργασία με σχολικές μονάδες και με τις αρμόδιες κρατικές ή περιφερειακές υπηρεσίες,

Βασικά καθήκοντα

 • Επιμέλεια και υποβολή ετήσιων αιτήσεων έγκρισης εκπαιδευτικών δράσεων του Συλλόγου σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Υπουργείου Παιδείας
 • Υλοποίηση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων χελωνών στη Γλυφάδα
 • Προσέλκυση, οργάνωση, εκπαίδευση και παρακολούθηση εθελοντών και φοιτητών πρακτικής για την υλοποίηση ξεναγήσεων/παρουσιάσεων δια ζώσης και διαδικτυακά σε σχολικές ομάδες και επισκέπτες του Κέντρου Διάσωσης (Γλυφάδα Αττικής) και στις περιοχές προγραμμάτων του ΑΡΧΕΛΩΝ
 • Διοργάνωση εργαστηρίων για παιδιά και εκπαιδευτικούς Α’/θμιας, Β’/θμιας Εκπαίδευσης
 • Διαμόρφωση, διαχείριση και οργάνωση του εκπαιδευτικού δανειστικού υλικού του ΑΡΧΕΛΩΝ σε σχολικές μονάδες κ.ά. φορείς
 • Τήρηση αρχείου επισκέψεων σχολείων στο Κέντρο Διάσωσης καθώς και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων που έχουν διοργανωθεί.
 • Εκπόνηση ετήσιων αναφορών με την αξιολόγηση των προγραμμάτων και την επίτευξη στόχων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση νέων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΑΡΧΕΛΩΝ
 • Σύνταξη αιτήσεων χρηματοδότησης και συμμετοχής σε ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με εν δυνάμει δωρητές / χορηγούς / υποστηρικτές των εκπαιδευτικών δράσεων
 • Συνεισφορά σε θέματα επικοινωνίας για την παραγωγή στοχευμένου υλικού και την υλοποίηση εκδηλώσεων

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ κατά προτίμηση ανθρωπιστικών σπουδών ή σπουδών σχετικά με το περιβάλλον
 •  Ευχέρεια και άνεση στον προφορικό λόγο
 • Ικανότητες γραπτών, προφορικών και διαδικτυακών παρουσιάσεων
 • Άνεση στην επικοινωνία με ομάδες παιδιών ή ενηλίκων και δυνατότητα αυτοσχεδιασμού
 • Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MSOFFICE

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, στη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης
 • Εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα
 • Επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή τουλάχιστον 3 ετών

Προκήρυξη Θέσης Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ηλεκ. διεύθυνση jobs@archelon.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα «Θέση Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» τα εξής:

 • Πλήρες, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα στον ΑΡΧΕΛΩΝ για τη συγκεκριμένη θέση

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 19 Αυγούστου 2022

 

Navigation

Social Media