ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Τα νέα μας

Προκήρυξη Θέσης – Υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

 Ο ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας αναζητά Υπεύθυνο/η Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με έδρα το Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών (ΚΔΘΧ) του ΑΡΧΕΛΩΝ στη Γλυφάδα.

Γενικά Καθήκοντα

Ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις του ΑΡΧΕΛΩΝ στο ΚΔΘΧ, και όπου αλλού χρειαστεί σε συνεργασία με τη Δ/ντρια, τον Υπεύθυνο του ΚΔΘΧ και την Επιτροπή Περ/κής Αγωγής του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Βασικά καθήκοντα

 • Υλοποίηση ξεναγήσεων/παρουσιάσεων σε σχολικές ομάδες και επισκέπτες του ΚΔΘΧ

 • Προσέλκυση, οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντών παρουσιαστών

 • Διαχείριση και οργάνωση του εκπαιδευτικού δανειστικού υλικού του ΑΡΧΕΛΩΝ σε σχολικές μονάδες κ.ά. φορείς

 • Επιμέλεια παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας

 • Τήρηση αρχείου επισκέψεων και υπόλοιπων εκπαιδευτικών δράσεων

 • Εκπόνηση αναφορών του προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής

Επίσης:

 • Υποστήριξη του ΚΔΘΧ σε ειδικές εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.ά.

 • Διαχείριση και οργάνωση «υλικού ενίσχυσης» του ΚΔΘΧ

 • Διοργάνωση ενημερωτικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς Α’/θμιας, Β’/θμιας Εκπαίδευσης

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση Παιδαγωγικής Σχολής ή Σχολής σχετικής με το Περιβάλλον

 • Ευχέρεια και άνεση στον προφορικό λόγο

 • Ικανότητες γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων

 • Άνεση στην επικοινωνία με ομάδες παιδιών ή ενηλίκων και δυνατότητα αυτοσχεδιασμού

 • Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα

 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MSOFFICE

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών εκτός Αττικής

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή στις Παιδαγωγικές Επιστήμες

 • Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης

 • Εμπειρία στη διαχείριση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 • Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα

 • Επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με την Περιβαλλοντική Αγωγή τουλάχιστον 3 ετών

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ηλεκ. διεύθυνση jobs@archelon.gr αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα «Θέση Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων» τα εξής:

 • Πλήρες, πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους υποβάλουν υποψηφιότητα στον ΑΡΧΕΛΩΝ για τη συγκεκριμένη θέση

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 22 Ιουλίου 2019

 

Navigation

Social Media