Βρέθηκε στην περιοχή: Ν. Εύβοια

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο & κατάποση αγκιστριού

Απελευθερώθηκε: ΝΑΙ

Κατάσταση: Ανάρρωση