Βρέθηκε στην περιοχή: Ν. Εύβοια

Είδος τραύματος: Τραύμα στο πτερύγιο & κατάποση αγκιστριού

Κατάσταση: Ανάρρωση