Βρέθηκε στην περιοχή: Θεσσαλονίκη

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση