Βρέθηκε στην περιοχή: Λίμνος

Είδος τραύματος: Εξασθενημένη & αδύναμη