Βρέθηκε στην περιοχή: Άρτα

Είδος τραύματος: Μόλυνση στο μάτι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση