Βρέθηκε στην περιοχή: Ευρώτας

Είδος τραύματος: Τραύμα στο κεφάλι

Κατάσταση: Κρίσιμη κατάσταση

Υιοθέτης: TMS Tankers Ltd. & TMS Cardiff Gas Ltd.
Περίοδος Υιοθεσίας: από 01-12-2022 έως 31-12-2022